جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - 20 Apr 2018
 
۱۳
۴۹
پرویز امینی تشریح کرد:

احمدی‌نژاد چه رؤیایی در سر دارد؟

پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
عامل اصلی بازسازی اجتماعی هاشمی به عنوان ضداحمدی‌نژادترین نماد کشور می‌شود و هاشمی بعد از بیست سال «طرد اجتماعی» از سال ۷۲ تا ۹۲، می‌تواند بازگشت مثبت به جامعه کند که تحت عنوان معجزه احمدی‌نژاد باید از آن یاد کرد.
احمدی‌نژاد چه رؤیایی در سر دارد؟
گروه سیاسی جهان نيوز: پرویز امینی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در صفحه تلگرامی خود پیرامون اهداف ثبت نام انتخاباتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم نوشت:

احمدی‌نژاد چه رؤیایی در سر دارد؟

* برای پاسخ به این پرسش ناگزیر به بیان سه مقدمه هستیم:

اول: حیات سیاسی اجتماعی احمدی‌انژاد به ادواری قابل تقسیم است:

دوره ماقبل ۸۴ که در سطح یک بازیگر میانی سیاسی درون ساخت قدرت مثل فرمانداری و استانداری و نیز عضویت در چند مجموعه سیاسی مثل جامعه اسلامی مهندسین و ایثارگران فعالیت دارد.

دوره پسا ۸۴ که وی در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی و سیاسی فعالیت دارد و قطبی قدرتمند در برابر قویترین بازیگران سیاسی، نظیر هاشمی است.

دوره پسا ۸۸ که احمدی‌نژاد در حال فاصله‌گذاری با حاکمیت و نیز تخلیه پایگاه ایدئولوژیک خود است و توأمان با سپری شدن دوره هشت ساله و ظهور نارضایتی‌های اجتماعی گسترده نسبت به او، وضعیت رو به افولی را نیز تجربه می‌کند. بطوریکه عامل اصلی بازسازی اجتماعی هاشمی به عنوان ضداحمدی‌نژادترین نماد کشور می‌شود و هاشمی بعد از بیست سال «طرد اجتماعی» از سال ۷۲ تا ۹۲، می‌تواند بازگشت مثبت به جامعه کند که تحت عنوان معجزه احمدی‌نژاد باید از آن یاد کرد.

 این وضعیت نارضایتی اجتماعی از احمدی‌نژاد، وی را به مهمترین نماد وضع موجود بدل کرد و همین مسئله، ظرفیت مهمی در اختیار روحانی به عنوان پذیرفته‌ترین چهره تغییر وضع موجود برای پیروزی انتخابات، در کنار ناتوانی رقبای روحانی در سیاست‌ورزی قرار داد.

 احمدی‌نژاد با هدف بازگشت به سطح سابق سیاسی، دوره بازسازی خود را در پسا ۹۲ آغاز کرد. این بازسازی در سه سطح انجام می‌شد. سطح اول حاکمیت، سطح دوم بدنه ایدئولوژیک اجتماعی و سطح سوم در پایگاه اجتماعی که با گفتمان عدالت قابل فراخوان شدن بودند. یعنی طبقات ضعیف از نظر اقتصادی و در حاشیه از نظر جغرافیایی و سیاسی.

 احمدی‌نژاد در دوره بازسازی در سطح سوم، به دلیل رویکرد ضد عدالت دولت یازدهم و گسست آن به لحاظ نمادی و عاطفی با این بدنه اجتماعی و موقعیت بالفعل احمدی‌نژاد در این طبقه بزرگ اجتماعی، توانست در بخش بزرگی از آنها بازسازی شود اما در سطح بدنه ایدئولوژیک این موفقیت در سطح توده‌ای محدود شد و وی هرگز نتوانست فضای بزرگی از این بدنه را با خود همراه کند بطوریکه در دفاع از وی و در مقابله با رقبای او به میدان بیایند.

کنش‌های دوره جدید او نیز نشان می‌دهد که بازسازی خود در حاکمیت را نیز ناموفق و شکست خورده می‌داند و بنابراین انگیزه و عزمی برای بازی در قاعده و میدان بازی تعریف شده حاکمیت ندارد و حتی تمایل به تقابل با آن دارد.

 درواقع احمدی‌نژاد در دوره «پایان بازسازی» است و نمی‌توان دیگر کنش‌ها و مناسبات وی را در چارچوب بازسازی فهمید. اعلام کاندیداتوری بقایی و بعد به صحنه آوردن مشایی و نیز پررنگ کردن ادبیات ایران‌گرایی و کورش‌گرایی و... و سپس کاندیداتوری خود بر خلاف گفته‌های پیشین، همگی نشانه‌های تازه از میدان جدید و فارغ از ملاحظات حاکمیت برای احمدی‌نژاد در سپهر کنونی سیاست ایران است.

 دوم: بنظرم کلید بسیاری از رفتارها و کنش‌های احمدی‌نژاد که بعضا پارادوکسیکال و نامتعارف و حتی هنجارشکن نیز هست، یک ویژگی شخصیتی او یعنی «اعتمادبنفس فوق متعارف» وی است. به همین جهت ادعای مدیریت جهان از سوی او را نباید شعار تلقی کرد درحالیکه او واقعا به چنین توانایی در خود باور دارد. پیروزی‌های نامتعارف او بر هاشمی در ۸۴ و نیز همه جریان مقابل از خاتمی تا هاشمی تا موسوی و... در ۸۸ و حضور پر بازخورد و پربسامد او در فضای جهانی و مسائلی از این دست، بر اعتمادبنفس او افزود و هرگونه امر ناممکن را برای او در صحنه سیاست بی‌معنا کرد.

بنابراین اعتمادبنفس افراطی امر نامتعارف بی‌معناست و بازی در چارچوب‌های تعریف شده از سوی حاکمیت نیز بی‌معناست. درواقع در هر مرحله‌ای، این احمدی‌نژاد و خواسته‌های اوست که چارچوب‌ها را تعریف می‌کند و او در قاعده‌ای که دلخواهش نباشد، محدود نخواهد شد.

 سوم: چرخش معرفتی احمدی‌نژاد در این سال‌ها که بیش از همه به نظرم تحت تأثیر وقایع و اتفاقات دوران ریاست جمهوری او از سال ۸۴ تا ۹۲ شکل گرفته است. تقابل او با مراجع و روحانیون طراز اول از جوادی آملی تا مصباح، مسئله معاون اولی مشایی، مسئله وزارت اطلاعات مصلحی و مسئله یکشنبه مجلس و نمایش فیلم مرتضوی و فاضل لاریجانی و مسائلی از این دست و نتایج آن، تأثیر عمیقی بر فهم او از جمهوری اسلامی گذاشت و احمدی‌نژاد را کم‌کم به لحاظ معرفتی مستعد کرد تئوری‌ها و آرایی را پذیرا شود که آن اتفاق‌ها را به نفع او تفسیر و تحلیل کند.

بنده البته به درخواست خود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته با وی ملاقاتی داشتم که عمده بحث‌ها حول و حوش علوم انسانی بود و بنده را که کم و بیش با این بحث‌ها آشنا هستم، به این جمع‌بندی رساند که احمدی‌نژاد با تعریف پذیرفته شده و متعارف جمهوری اسلامی، بطور مبنایی دچار مسئله و چالش است و تنگنای شرایط اجازه ظهور کامل و شفاف آن را نمی دهد.

 بنا بر بررسی تاریخی (پایان بازسازی) و نیز ویژگی روانشناختی (اعتمادبنفس فوق متعارف) و چرخش معرفتی احمدی‌نژاد (عبور از تعریف متعارف جمهوری اسلامی)، احمدی‌نژاد را می‌توان بازیگری تلقی کرد که اکت و عمل سیاسی خود را با قواعد و هنجارها و چارچوب‌های پذیرفته شده حاکمیت تنظیم نخواهد کرد و با اصرار و عمد، به دنبال فاصله‌گذاری بین خود و حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد رفت.

* رؤیای احمدی‌نژاد؛ تبدیل شدن به قطب اصلی نمایندگی پایگاه‌های اعتراض اجتماعی نسبت به جمهوری اسلامی و کلان حاکمیت، برای روزهای مبادا در آینده است که این امر مستلزم جدا کردن خود البته به طور باورپذیر و در موقعیت‌های حساس اجتماعی مثل انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین احمدی‌نژاد خود می‌داند که وی و بقایی و هرکسی در این چارچوب، شانسی برای عبور از شورای نگهبان ندارد. به نظر حتی حرکت احمدی‌نژاد را نباید در چارچوب انتقام از اصول‌گرایان با تقویت روحانی  محدود کرد. دغدغه انتخاباتی در بهترین حالت، فرع بر این هدف‌گذاری اصلی است و باید بین «هدف» احمدی‌نژاد و «نتایج» حرکت او تفکیک قائل شد. هدف احمدی‌نژاد، اجتماعی کردن فاصله خود با حاکمیت است تا بتواند در آن روزهای مبادا در آینده، خود را به عنوان دردسترس‌ترین پاسخ و آلترناتیو به جامعه عرضه کند.

اما تجربه جمهوری اسلامی از بازرگان تا بنی صدر تا منتظری تا موسوی تا کروبی و تا خاتمی، نشان می‌دهد دو شرط لازم اما نه کافی، برای هر بازیگر. برای ایفای نقش در سطح اول سیاسی ایران پسا انقلاب اسلامی وجود دارد: یکم؛ حرکت در چارچوب جمهوری اسلامی ولو در مرز جمهوری اسلامی و نیز ولو در ظاهر. دوم؛ برخورداری از یک پایگاه قابل توجه ایدئولوژیک و باثبات. و احمدی‌نژاد با فاصله‌گذاری با حاکمیت و نیز احیانا تقابل با آن، هر دو را از دست می‌دهد. چرا که پایگاه ایدئولوژیک قابل جذب توسط احمدی‌نژاد، همان پایگاه ایدیولوژیک حاکمیت است که به نوعی تکرار تجربه بازرگان و بنی صدر و منتظری است که آنها نیز با خروج از چارچوب حاکمیت، هرگز نتوانستند بازیگری موثر در سطح اول سیاسی ایران به شمار آیند.

این شیفت مناسبات در احمدی‌نژاد تنها به تغییر کیفیت بازیگری او از یک بازیگر درون نظام به بیرون آن منجر نمی‌شود بلکه عملا به بازیگری او در سطوح درجه اول سیاسی خاتمه می‌دهد و او را به بخشی از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

حتی تجربه امثال خاتمی نیز که یکی از دو شرط را یعنی بهره‌مندی از پایگاه ایدئولوژیک را داراست نیز نشان می‌دهد شرط نخست برای بازیگری موثر، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. خاتمی با فرض موقعیت فارغ از حاکمیتش، به همراه بدنه ایدئولوژیکی که وی آنها را نمایندگی می‌کند، در بهترین شرایط برای تأثیرگذاری، می‌توانند در حکم آپاندیس دولت روحانی باشند یا فهرست امید را به مجلس بفرستند که بهره‌اش به لاریجانی برسد یا با تکرار می‌کنم، فهرستی روانه مجلس خبرگان کند که نتیجه‌اش ریاست جنتی بر خبرگان گردد.

این وضعیت چندان قابل تحمل و لااقل برای میان مدت و بلند مدت قابل تداوم نیست. بنابراین خاتمی بیش از هرکس تمایل و تلاش دارد که بتواند در درون حاکمیت پذیرفته بشود و در این سالها به انحای مختلف تلاش کرده است راهی برای بازگشت به درون حاکمیت پیدا کند. حوادث سال ۸۸ شرایطی را به وجود آورد که خاتمی را ناگزیر کرد تا در موقعیت کنونی‌اش بایستد وگرنه او هیچ‌گاه گزینه خروج از حاکمیت را انتخاب نمی‌کرد.

احمدی‌نژاد در خارج از چارجوب حاکمیت و در بهترین حالت، تأثیری در حد خاتمی نیز نخواهد داشت و مثلا حداکثر می‌تواند در همین انتخابات بخشی از آراء متمایل به خود را مانند سال ۹۲ به سمت روحانی هدایت کند که در این چهار سال دائما زیر بار طعنه و کنایه و تمسخر او بوده است و نه چیزی بیش‌تر! درواقع احمدی‌نژاد بازیگری است که هر قدم فاصله‌گذاری او با حاکمیت، یک گام پیشروی به سوی مرگ سیاسی اوست.

همانطور که پیش‌تر بیان کردم، کنش احمدی‌نژاد یک کنش غریزی و نوعی خودزنی سیاسی است که البته با این شیب و سرعت به انتحار و خودکشی سیاسی او می‌انجامد. بنابراین این تصور که احمدی‌نژاد خواهد توانست در آینده خود را به عنوان آلترناتیو حاکمیت تثبیت کند، همانقدر واقع‌بینانه است که توانایی او در مدیریت جهان واقع‌بینانه است.
کد مطلب: 511065
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


کربلایی سید زضا زهرایی قمی
ولایت پذیری آدمها در اینگونه مواقع خود را نشان می دهد .
اگر تمام دنیا را هم آباد کند مفت نمی ارزد .
Iran, Islamic Republic of
دقیقا به میزان همراهی با ولایت توانست کارهایی را به بپیش ببرد و موفق شودواز زمان زاویه پیدا کردن به تدریج شکستها وافتهایش شروع شد.مردم ما فقط با ولایت تا اخر میمانند وتاریخ انقلاب نشان داده ،هر کس با هر رایی ، با ولایت زاویه پیدا کرده واین موضوع بر مردم مسجل شده باشد ،سقوطش حتمی است.
حسین
Netherlands
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّـهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ
موضوع نه منم نه شما و نه احمدی نژاد و هیچکس دیگر
ما همگی چهره اسلام هستیم در مقابل وهابیت و بهائیت و دیگران. تحلیل دیگران را کپی کردن یا تکنیکها و تاکتیکهای انتخابی دشمن را بکار بردن ، بوئی از اسلام ندارد. اینکه تبلیغ مثبت کنیم کافی نیست باید تبلیغات منفی هم کرد، فلانی بیاد رای بیساری می شکنه و اگر اون یکی اومد و بعد بنفع دیگری رفت والخ چه رابطه ای با حق دارد. اگر معتقدیم ، نباید سنگی را برداریم که نمی توانیم و کسانی که در مسئولیتهای قبلی خود را ثابت کرده اند برای رضای خدا پیش می آیند و امت هم یکی را انتخاب می کد و در نهاین همه باهم...
غیر از این باشد باید در انتظار مکر خدا بود
Iran, Islamic Republic of
دقیقا
محسن تهران
Iran, Islamic Republic of
متاسفانه توهم ایشان مثل جنبش سبز اموی(فتنه 88) بالا رفته است و باعث میشود برای همیشه از صحنه سیاسی کشور خارج شود و اگر تقوا نباشد به هلاکت می افتد ! ! ایشان فکر میکنه اگر مردم به استقبال او میرفتند بخاطر خودش بود ! ! در حالی که اگر حمایت رهبری نبود ، کسی به ایشان اهمیت نمیدادو این عدم ولایت پذیری آقای احمدی نژاد در این دوره خودش را نشان خواهد داد . یا علی
سعید110
Iran, Islamic Republic of
احمدی نژاد نه تنها از آنچه که نهی شده بود اطاعت نکرد، بلکه نوع دو قطبی سازی را خطرناک تر هم کرد.
Iran, Islamic Republic of
به نظر من ایشون دچار خود شیفتگی شدند چون خیال کردند 23 میلیون طرفدار شخص احمدی نزاد است در حالی که مردم فقط اصل اساسی تبعت از ولایت را در نظر گرفته بودند
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
این روزها اصلاح طلبان هی از پیشگویی هاشمی و موسوی درمورد این روزهای احمدی نژاد حرف میزنند!
آنهارا ارجاع میدم به سخنان شهید دیالمه که گفت موسوی و زهرا رهنورد در آینده مقابل انقلاب خواهند ایستاد
Iran, Islamic Republic of
فقط میخوام بگم که چرا با وجود این هم کارشناس و تحلیلگر و مردم نظریه نویس پس چرا اوضاع کشور اینجوریه؟
بهتر نیست کمی صبور باشیم و ببینم تا در ادامه چه اتفاقاتی واقع میشود و آنوقت اظهار فضل بنماییم؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
از زمانی که شروع کرد به قلع و قمع نیروهای کاری و حزب اللّٰهی همراهش کرد ، تا حالا دیدیمش ، این مقدار مدت برای درک وضع اون کافی نیست ؟!
Iran, Islamic Republic of
علت عدم موفقیت احمدی نژاد در دولت دومش، خود رایی وی و عدم تمایل همکاری افراد کاربلد با او بود.
حال که اوضاعش خرابتر هم شده است
رضا
Iran, Islamic Republic of
فکر کنم خود این نویسنده هم درست متوجه نوشتار خود نشده در هر صورت مشغول تحلیل هاتون باشید تا مردم براتون تصمیم بگیرند
علی برکت الله....
Iran, Islamic Republic of
رویایی رد صلاحیت شدن.............
Iran, Islamic Republic of
آفرین دکتر. احسنت
Iran, Islamic Republic of
کسی که تمایل به رأی دادن به احمدی نژاد داشته باشد خیلی بی معناست که رویکردی به روحانی و رأی دادن به او داشته باشد. قابل فهم نیست در شرایطی که احمدی نژاد در انتخابات حتما تأیید صلاحیت میشود (چون روحانی هم تأیید میشود) کسی رأیش را از او به روحانی تغییر دهد.
احمدی نژاد می تواند کاری بکند که در سه قطبی احمدی نژاد-رئیسی-روحانی، روحانی نفر سوم انتخابات و از گردونه حذف شود. من فکر نمی کنم دلیلی برای رد صلاحیت احمدی نژاد باشد که برای روحانی وجود نداشته باشد. بنابراین اگر قرار است روحانی تأیید صلاحیت بشود احمدی نژاد هم میشود.
لطفا امثال جناب امینی از احمدی نژاد ضد انقلاب نسازند. نه او خودش اینطوری هست و نه استعداد این موضوع را دارد.
سربارسازندگی
Iran, Islamic Republic of
هدف ایشان از تمایل به روحانی آندسته از مردم نیستند که به احمدی نژاد رای داده اند حالا به روحانی رای دهند خیر بلکه خودِ طرفداران روحانی اند که از رای دوره اولشان به روحانی به هر دلیلی پشیمانند و این بار هم ازروی لجبازی و یا از روی امید واهی اگر بخواهند به کس دیگری هم رای دهند اینکار را نمیکنند باز به روحانی رای خواهند داد.در اینصورت باز هم آرای روحانی چشمگیر نخواهد شد
ابراهیم فرخی
Iran, Islamic Republic of
سلام بی صبرانه منتظر آن زمانی هستم که احمدی نژاد برگه خود مبنی بر اذن رهبری برای ایشان مبنی بر ثبت نام در انتخابات را رو کند آن وقت قیافه مدعیانی چون شما که رهبری رافقط برای خود می خواهید دیدنی خواهد بود شما یدطولانی در اتهام به احمدی نژاد دارید وقتی احمدی نژاد دیروز گفت یکی میره دکتر بهش میگن آب نخور شش ماه دیگه میره میگن آب بخور اونوقت باید دوزاریتون می افتاد خداییش دوزاریتون همیشه کجه اگه واقعا ولایت مدارین من مقلد رهبربم ابن پیامو بی سانسور بزنید مرگ بر ضدولایت فقیه
Iran, Islamic Republic of
رهبری گفتند که در خفا چیزی نمیگویند و ظاهر و باطن حرف حضرا آقا یکی است، باز شما نافرمانی محمودخان را توجیه کن!
United States
واقعا حیرت آوره... خانه نشینی ۱۱ روز هم با اذن رهبری بود؟
United Arab Emirates
آقای محترم بعداون اقاگفتن پیگیراین مساله نباشید به بحث خانوادگی بوتمام شدرفت هرکسی هم دامن بزنه خیانتکاره تازه چهارسال اصولگراواصلاح طلب انواع تهمت و دروغ روبهش زدن حالا که حرف میزنه بازدارن متهمش میکنن.
Iran, Islamic Republic of
احسن واقعا گل گفتی
Iran, Islamic Republic of
با سوابقی که تا کنون برای احمدی نژاد دیدیم ، احتمال این که آقا اجازه جدیدی داده باشند از اون احتمالهاست !
گمنام
Iran, Islamic Republic of
یعنی کلا این همه آدم مدعی ولایت مداری ندیده بودم که اینقدر ضد سخنان ولیشان عمل کنندو سخن بگویند.
یا دائم در حال بی انصافی هستید یا توهین .
هر چه امام خامنه ای گفت" من توصیه کردم امر نکردم" کسی گوش نداد.
هر چه امام خامنه ای گفت انگ ضد ولایتی به فلان کس نزنید و از این حرف های بی پایه نگویید کسی گوش نداد.

چون نه صبور هستید و نه حال حوصله یک دقیقه فکر کردن را دارید ، و نه حال دارید سخنان رهبرتان را کامل گوش دهید پس ترجیح می دهید راحت ترین راه یعنی قبول تهمت ها را برگزینید.
Iran, Islamic Republic of
این ادم خیال میکند که از غیب به او توجه شده است وانتخاب شده میباشد و این موضوع را از سخنرانیهای او میشود درک کرد و در به باور رساندن این فکر و القا (موجود انتخاب شده )مشایی و بقایی نقش پر رنگی داشتند و دارند و همینطور که همه به خاطر دارند بحث هاله نور در سازمان ملل را مشایی به او گفت و وی در محضر ایت ا.. املی بیان کرد و یا زمانی که یارانه ها را داد گفت این پول برکت دارد واز طرف امام زمان ع است ویا زمانی که هلکوپتر او در امام زاده هاشم ع دچار سانحه شد در تلویزیون با چه اب و تابی انرا تعریف کرد و میگفت در تاریخ سابقه ندارد که مشابه این حادثه اتفاق بیفتاد و کسی کشته نشود در حالی که حادثه سقوط وحادثه هلی کوپتر برای شاه وبنی صدر هم اتفاق افتاده بود در اینباره به نقش مشایی به عنوان رییس دفتر توجه کنید که چگونه به این حادثه برای تحت تاثیر قرار دادن احمدی و القا موجود برگزیده تلاش میکند احمدی در مصاحبه تلویزیونی میگوید بعد از این حادثه تیم کارشناسی را پیش من اوردند و انان با تعجب میگفتند همچین اتفاقی تا به حال سابقه نداشته است و.... و یا مباحثی مانند انسان جهانی و جهان انسانی و...... و نسخه پیچیدن برای جهان و...اما پس از رسوایی های او در دروغ گفتن برای هاله نور و ماجراهایی مانند شر خری وابروریختن در مجلس در روز یکشنبه حنای او برای معنوی سازی دیگر رنگ نداشت بنابرین برای ارضای حس جهانی بودن سراغ کورش رفت زیرا فهمید که دیگر از راه مذهب ابی برای او گرم نمیشود و شیاطین هم که این خصلت او را شناخته بودند اینبار به عنوان انکه او کورش دوران است شروع به القا به او کردند و اگر خواننده به یاد داشته باشد تقریبا در اخرین همایش استانداران دولت او استاندار مازندران بلند شد وبا صدای بلند فریاد زد اگر تا امروز مردم جهان ایران را به کورش میشناختن از این به بعد به احمدی نژاد میشناسند و با کمال تعجب دیده شد احمدی نژاد فراری از تملق شروع به خندیدن کرد و وی را عزل نکرد و یا سال گذشته در ایام دهه فجر به زیارت قبر کورش رفت حال باید دید عاقبت این فرد متوهم واطرافیان شیطان صفت او به کجا میرسد و ایا سیلی ملت او را از خواب غفلت بیدار میکند و توفیق توبه را مییابد و یا انکه او هم در استخر ی شاهانه ودر غفلت جان خواهد داد
Iran, Islamic Republic of
گمان میشود شعارهای گرایش به مهدویت و معنویت و غیب که از طرف افراد شاخص جریان انحرافی داده میشد بیشتر به عملیات روانی و نوعی فریب برای در گم کردن ماهیت اصلی و سکولار انها باشد وگرنه کورش گرایی و نامه فدایت شوم برای رئیس جمهور اسبق (خاتمی) و عکس گرفتن بقایی زیر پرچم شیطان بزرگ ( امریکا) و عکس سخیف مشایی روی یک نیمکت با هنرمند زن نامحرم و ... چه ربطی به فرهنگ امام زمان (ع) و معنویت و انقلاب اسلامی و امام خمینی ره دارد؟ دیدهای خواهم که باشد خط شناس / تاشناسد خطها در هر لباس /
هادى
Iran, Islamic Republic of
بسيار تحليل زيبا و بجايى بود اين مطلب ارزش نشر در شبكه هاى اجتماعى را دارد به نظر من ايشون هم مثل اقاى هاشمى عاقبتى نخواهد داشت هميشه ميگن من نكن كه من پشت درِ.
احمدى نژاد اينقدر در برابر هاشمى من من كرد كه خودش هم به درد هاشمى گرفتار شد و البته كه خداوند همه كسانى را كه ادعا ميكنند امتحان خواهد كرد.
خدا عاقبت همه ما را ختم به خير بگرداند انشاا...
Iran, Islamic Republic of
هنگامی که " هوای نفس " و " جهل " با هم جمع شوند تراکمی از قدرت تخریبی بوجود می اوردند که انسان را به هلاکت میرسانند . قران و منطق وحی از اینگونه افراد چنین پرده برداری کرده و فرموده : " ان الانسان لیطغی ان راه استغنی " انسان وقتی متوهم میشود و خود را کسی میپندارد سر به طغیان و لجاجت میگذارد . مثنوی مولانا داستانی دارد تحت عنوان : شغالی که بر طاووسی حسادت میکرد در خمره رنگ رفت تا خود را طاووس وار رنگ امیزی کند وقتی از خمره بیرون امد در شعاع خورشید به خودش نگاه میکرد و معجب بود و میگفن : هین منم طاووس علیین شده " به خاطر دارم یکی از اهل معرفت در فتنه بنی صدر و لجاجت و ایستادگی او در برابر امام راحل قضیه شغالی که در خمره رنگ رفت را یاد اوری میکرد .
Sweden
برای این آقا مهم اینست که مطرح باشد به ه‌‌ر قیمتی که شده
Iran, Islamic Republic of
خاتمی و روحانی سیاست های لیبرالی دارند با اینحال در تصمیم گیری سبک و سنگین میکنند و بعد اقدام میکنند متاسفانه احمدی نژاد نه در حرف زدن و نه در اقدام آنی و لحظه ای تصمیم میگیرد که انگار نفسش بر او غلبه دارد اتفاقاتی که در دوران او افتاد این موضوع را عینا نشان میدهد انفجار پالایشگاه نتیجه ای از نمونه تصمیمات آنی و نفسانی احمدی نژاد است در حال حاضر بهترین گزینه فردی انقلابی هست که هم صبوری پیشه کند و هم کاردان باشد نه به لیبرال و نه به احمدی نژاد حامی جبهه مردمی
Iran, Islamic Republic of
او می خواهد جای هاشمی بگذارد رد صلاحیت شود بعد حمایت از فرد مورد نظر بکند و مظلوم نمای کنداما مردم فهیم و دانا هستنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
گیریم که احمدی نژاد نسبت به توصیه رهبری بد فرمانی کرده باشد آیا سزاواراست که افرادی که خود راگوش به فرمان رهبری وولایتمدار میدانند از نظر رهبری مجازند که هر نوع توهینی نسبت به این بنده خدا روا دارند از کسانی که خود را اصلاح طلب میدانند هیچ توقعی نیست ولی کسانی که خود را اصولگرا ومومن میدانند دین آئین ما به آنها چنین مجو زی نمی دهد .
Iran, Islamic Republic of
کسی به احمدی نژاد توهین نکرد. احمدی موارد بسیار زیادی از مخالفت با رهبری در کارنامه اش دارد. باید به این امر توجه داشت که امام زاده ای به نام احمدی نژاد ثبت نشده. باید مراقب بود. یا ولایت پذیری و عاقبت بخیری. یا مخالفت با ولایت و عاقبت به شری.
محسن
United Arab Emirates
آفرین این همه خدمات رونمیبینن اماتاحرفی میزنه میشه ضدولایت
Iran, Islamic Republic of
هیچ گاه آقای احمدی نژاد بی گدار به آب نمیزنه آگه چند روز دیگه اذن رهبری را علنی کرد،شما چه جوابی دارین؟ جهان مطمئن باش ما احمدی نژادی نه به رئیسی رأی میدیم نه به روحانی.
Iran, Islamic Republic of
از طرف خودت نظر بده من طرفدار احمدی نژاد بودم ولی حالا متاسفم برای خودم
Iran, Islamic Republic of
بنده خدا هستم از دیروز که احمدی نژاد امد دشمنهای خدامشخص شدن انانی که پشت سرش چها که نگفتن وای برشما چقدر تهمت چقدر افترا ازخدا بترسید او یک مسلمان است چه شده شما را برایچه خودتونو در اتش خشم خدا می اندازید بخدا از خودم بدم امده ادعای مسلمانی داریم این چکاری است که داریم انجام میدیم
Iran, Islamic Republic of
حلقه انحرافی و لجاجت احمدی نژاد رو می ببنی و باز خوش بینی ؟!
Iran, Islamic Republic of
من سه بار به احمدی نژاد رای دادم
اما الآن به فرزند نسبی معنوی پیامبر صلی اللّٰه علیه و آله رای می دهم إن شاء اللّٰه
از رایهای گذشته هم پشیمان و متاسف نیستم
چرا که معیار حال فعلی افراد است
احمدی نژاد آن موقع آن گونه بود و امروز به گونه دیگریست
این قاعده در مورد هاشمی رفسنجانی هم صادق است
Iran, Islamic Republic of
هدفش هرچه بوده یا دیوانه شده یاخائن!
Iran, Islamic Republic of
اشتباهی منفی زدم
Iran, Islamic Republic of
رویای ریاست
علی
Iran, Islamic Republic of
او امده بابگم بگم روحانی را از صحنه به در کنه ودر نهایه به نفع بقایی کنار برود زیرا غیر احمدی نزاد کسی جرات بگم بگم ندارد ولی در نهایه هم بقایی و هم احمدی نزاد رد صلاخیت خواهند شد
فردین
Iran, Islamic Republic of
من فکر می کنم احمدی نژاد تا شب آخر تبلیغات در صحنه رقابت باقی می مونه و بعد به نفع بقایی کنار میره. هدفشم اینه که توی این چهار سال گذشته چون هجمه ی سنگین تهمتها علیه اون بوده و ضعف های روحانی به پای اون نوشته شده، از این فرصت می خواد از طریق صدا و سیما مستقیم با مردم صحبت کنه و از خودش دفاع کنه، فرصتی که توی این چهار سال نداشته. و دوم اینکه در صحنه ی مناظرات می خواد حسابی از خجالت روحانی دربیاد و هم ضعف های روحانی رو در این چهار سال نشون بده با شیوه ی خاصی که در مناظره داره و هم مردم رو تشویق کنه که به بقایی رأی بدن.
Iran, Islamic Republic of
رویایی در کار نیست. فیلم است اما این بار خیلی تابلو فیلم بازی می کنند.
Iran, Islamic Republic of
احمدی نژاد غیر قابل پیش بینی است....فقط بایدصبرکرد.
Iran, Islamic Republic of
او مرد کارهای سخت و خارق العاده و رفتارهای فنری میباشد !! یقین او نقشه ای در کله اش است که چنین کرده است !!؟؟ شاید در دقیقه 90 چرخشی فوق العاده بنماید و کاری کند که دهانها باز بماند و اکثریتی چهار شاخ شوند !! باید صبوری کرد !! تصورم این است که به نفع سید خراسانی دست بکار عجیبی بزند !! ؟؟ او میداند در این دوره رای بدست آور نیست !! پس منتظر بمانیم !! او تجربه ها آموخته و بیگدار به آب نمیزند !!
Iran, Islamic Republic of
این تحلیل خیلی به دلم نشست . شواهد همین امر را گواهی می دهد.
19
Iran, Islamic Republic of
سلام علیکم
ای کاش لااقل تایید صلاحیت می شد تا این گمانه زنی راستی آزمایی شود
Iran, Islamic Republic of
میرالمومنین فرمود: الحیف یدعو السیف. بی عدالتی مردم را به تقابل مسلحانه می کشاند.مسوولین از عدالت مراقبت کنند که مردم به کفر و مبارزه مسلحانه کشیده نشوند.