چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - 18 Sep 2019
 
فيلم و صوت
یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۱۶