شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - 17 Apr 2021
 
فيلم و صوت
بغض وزیر بهداشت در جلسه امروز  <img src="http://cdn.jahannews.com/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بغض وزیر بهداشت در جلسه امروز
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۵۹
سه کشور بزرگ سازنده کیت کرونا  <img src="http://cdn.jahannews.com/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
سه کشور بزرگ سازنده کیت کرونا
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲
اعتراف جالب درباره ایجاد داعش  <img src="http://cdn.jahannews.com/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
اعتراف جالب درباره ایجاد داعش
۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
۷۲ ساعت قبل از شهادت حاج قاسم  <img src="http://cdn.jahannews.com/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷۲ ساعت قبل از شهادت حاج قاسم
۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ۰۹:۵۷