۳۲نظر
 
نامه علنی احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه 'خيلي‌محرمانه' آیت‌الله‌لاریجانی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۶
 
رييس جمهور در نامه اي به آيت الله صادق لاريجاني تاکيد کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.
به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدي نژاد در بخش ديگري از نامه خود به رئيس قوه قضائيه، تصريح کرد: اتفاقاً رفع ريشه اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه-هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست. 
 
متن نامه دکتر محمود احمدي نژاد به رييس قوه قضائيه شرح زير است:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
آيت الله صادق لاريجاني
 
رئيس محترم قوه قضائيه
 
سلام عليكم
 
پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالي كه با مُهر "خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي گردم:
 
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاكيد دارد. 
 
2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده ام ليكن از علني كردن آنها خودداري نموده ام. در سخنراني هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را دربارة اهتمام كافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
 
3- در نامه خود فرموده ايد كه رئيس جمهوري قبل از برنامه ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه-قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاكيد كرده ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي باشد و يك بار هم فرموده ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است.
 
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد.
 
4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده ايد:
 
اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.
 
ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نمائيد. 
 
ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.
 
رابعاً آيا جنابعالي برنامه هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي دانيد.
 
خامساً به راحتي به اينجانب اتهام " حمايت از مجرم" زده ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را بر خلاف عدالت مي دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.
 
در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب مي نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.
 
سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است.
 
سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست. 
 
ثامناً در حاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه اي ايجاد نمي كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.
 
تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.
 
5- ضمن تذكر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. انشاء‌الله .
 
در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي طلبم.
 
محمود احمدي نژاد
کد مطلب: 251046
Share/Save/Bookmark
 


 
 
آقای احمدی نژاد، موقعی که از خط قرمز کابینه گفتی، حواست به قانون اساسی نبود؟! (755546)
United States
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۱۹:۲۱:۳۱
 
آقای احمدی نژاد لطفا به مسائل اقتصادی برسید (755547)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۱۹:۲۳:۴۹
 
حرف حساب زده (755553)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۱۹:۳۸:۱۴
 
آقا محمود احمدی نژاد چون دوست دارم میگم :
جرا تا الان به این وظایف عمل نکردی
باید به ملتی که بهت رای دادن جواب گو باشی چرا الان تصمیم گرفتی به این گونه وظایف عمل کنی
در این هفت سال چه کردی آیا از زندانها بازدید داشته ای
آیا گزارشی به مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران داده ای
منتظر جوابتان هستیم البته اگر پاسخی دارید (755555)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۱۹:۴۱:۳۵
 
چرا ضرورت بازدید از اوین در هفت سال گذشته احساس نشده بود؟ (755594)
United States
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۱:۱۰:۳۳
 
خدایا این یک سال رو هم خودت به خیر بگذرون. دیگه خسته شدیم (755601)
United States
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۱:۲۶:۵۶
 
لطفا به حقوق قانونی رئیس جمهور احترام بگذارید. فقط آقای علهری که حق سوال نداره (755643)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۲:۴۷:۳۱
 
حال کردم چقدر عالی از حق ملت دفاع کرد. دمت گرم دکتر آی حرف دل ما رو زدی (755648)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۳:۰۳:۰۳
 
استفاده از اين ادبيات اقاي رئيس جمهور بدور از شان يك مقام ارشد دولتيه.
ولي اين ادبيات براي ايشون يك اپيدمي شده. (755651)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۳:۰۵:۴۹
 
زنده باد رئیس جمهور مردمی (755657)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۳:۱۰:۴۲
 
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنور باشی و ما رستگار (755663)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۳:۳۳:۲۷
 
آفرینی به احمدی نژاد دلاور (755664)
۱۳۹۱-۰۸-۰۱ ۲۳:۳۴:۱۶
 
آقای احمدی نژاد دیگه داره خودش رو پیش مردم خراب میکنه.
لزومی نداشت جواب نامه رو علنی بده!
مردم ما به قدر کافی گرفتاری دارند، این آقا به جای اینکه به فکر آرام کردن دل مردم باشه، با این جور کارها، بیشتر برای مردم دلشوره درست میکنه. (755707)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۲:۲۵:۴۴
 
آقای احمدی نژاد شما همه مشکلات دستگاههای زیر نظر خود را حل کرده اید که به فکر حل مشکلات قوه قضائیه افتاده اید؟ این گونه نامه نگاری ها به جز هزینه کردن از نظام برای مطامع شخصی رنگ و بوی دیگری ندارد چرا مردم را داخل بازیهای سیاسی خود می کنید؟ چرا انقلاب و نظام را به بازی گرفته اید؟ ... (755727)
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۷:۴۷:۲۸
 
باسلام
آقای احمی نژاد به خداوند احد و واحد قسم! اولویت و دغدغه مردم این موارد نیست که شما از قول مردم!!! در قالب اهداف سیاسی مطرح فرمودید لطفاً در این چند ماه باقیمانده از خدمتتان در فکر معیشت مردم باشید .... مردم خودشان تشخیص می دهند و قضاوت هم می کنند.... (755736)
Russian Federation
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۸:۰۱:۴۴
 
آقای رئیس جمهور بهتر است فکری به حال مشکلات خودش بکند. این مکاتبات برای مردم آب و نان نمی شود. (755743)
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۸:۱۳:۱۵
 
این نامه - هر چقدر هم محتوای درستی داشته باشد- مصداق بارز جنجال آفرینی سیاسیست... (755748)
United States
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۸:۲۲:۲۸
 
خداوند بخیر بگذراند. (755781)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۸:۵۷:۵۰
 
رییس جمهور محترم کاش شما ازما کارمندان دولت درمقابل کاهش 3برابری ارزش ریال ودرواقع تورم 300درصدی هم همین گونه دفاع می کردید.نه تنها دفاع نکردید بادستوری که جهت اصلاح احکام ابلاغ فرمودید از اول تیرماه حقوق ما باکاهش حدود15درصدی مواجه شداین گونه پافشاری شمادربازدیداز زندان مارا هم به شک می اندازد. ... (755787)
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۹:۰۶:۰۷
 
اینکه خوب است درکشور خودمان هم کنسرو 1000تومانی 4الی5هزارتومان رسیده جالب اینکه حجمش هم نصف شده ازکیفیت هم نمی گویم . (755799)
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۹:۲۶:۳۰
 
دير شده ولي ممنونيم دکتر (755811)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۹:۴۰:۲۳
 
حرف حساب جواب نداره، این حق رییس جمهور امیدوارم مسئولان با دید بازتری به مسائل نگاه کنند، (755818)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۰۹:۴۶:۵۰
 
من یک پیشنهاد دارم امیدوارم با این پیشنهاد مشکل حل بشه
آقای جوانفکر را به ندامتگاه دیگری منتقل کنند یا اینکه به ایشان مرخصی موقت بدهند بعد از آقای رییس جمهور محترم دعوت کنند که از این زندان بازدید بعمل آورند
...
یعنی واقعن تمام مشکلات مردم اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معیشتی و سیاسی و ... به حول و قوه الهی حل شده و بعد از هفت سال فقط همین یک مشکل باقی مانده بود که آن هم به ید باکفایت ایشان حل و فصل شود
آن هم از نوع ریشه ای انشاالله
... (755824)
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۰:۰۲:۴۳
 
در انجام وظایف ریاست جمهوری اول سری به سوپرمارکت سر کوچه بزنید و از قیمت ها مطلع شوید (755864)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۰:۴۳:۵۷
 
اولاً به آقای احمدی نژاد بگویید دیگه فصل این حرفها تموم شده ثانیاً این حرفا دیگه خریداری نداره ثالثاً بعد 7 سال نیم تازه یادش افتاده بره وضعیت زندان ها رو ببینه رابعاً چرا زندان اوین این همه زندان داریم بره جای دیگه رو ببینه خامساً نکنه چون داداش .. اونجاست (جوانفکر ) میخواد بره اونجارو ببینه سادساً عوض سرکشی از زندان اوین و رسیدگی به وضعیت اونجا از ادارات زیرمجموعه خودش سرکشی کنه که مدیران منصوبش پدره کارمندان رو در آوردن و فقط فکر پر کردن جیب خودشون هستند سابعاً قوه قضائیه چرا بی خود مقاومت میکنه جوانفکر رو به یه زندان دیگه منتقل کنه بذار رییس جمهور بره از اوین بازدید کنه ثامناً رییس جمهور عوض این حاشیه سازی به فکر مردم باشه گرونی بیداد میکنه الکی مردم مردم نکنه و به مردم ابزاری نگاه نکنه تاسعاً من دیگه حال ندارم بقیه اش رو دوستان ادامه بدن
رونوشت: جناب آقای دکتر احمدی نژاد (755884)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۱:۲۵:۵۲
 
درود بر شجاعت احمدی نژاد خداون یار ویاورت باد (755894)
Kuwait
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۱:۴۸:۱۰
 
ای کاش رییس جمهور محتر م در طی این 8سال دوره کاری خود، حداقل هر دو سال یکبار (4 نوبت) از زندانهای مختلف درسطح کشور بازدید می کرد که رئيس محترم قوه قضائيه،و اکثریت مردم ایران فکرنکنند که ایشان بعد زندانی شدن يكي از منتسبين نزديك ایشان (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) به فکر صيانت از حقوق اساسي ملت ایران افتاده اند....؟؟؟ (755918)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۲:۲۱:۲۶
 
آقای رئیس جمهور
با سلام
بنده یک سوال از شمادارم . در صحبتهاتون اعلام کردید که قسم خورده این نظام هستنید در مقابل قران و برای ملت حال لطفا پاسخ این سوالات را بدهید.
اولا" اگر قرار است به قسم اشاره کنید آیا نباید در پاسخ به اینکه سه هزار میلیارد ریال کجا رفت آیا سکوت شما قسمتان را نقض نمی کند؟
ثانیا آیا پس از اختلاس بزرگ نبود که بازار بورس سپس ارز و پس از آن طلا رونق فراوان گرفت؟
ثالثا شما در مقابل مجلس قول نداده بودید که بخش صنعت از همین یارانه ها رونق خواهد گرفت؟ و حال آنکه می بینیم نه یارانه دردی را دوا کرد و حتی گرانی نیز کمر مردم را خم کرده است آیا شما در رابطه با این پست به مردم قول و قسم نداده بودید؟
پس لطفا اول خود را بازنگری کرده و پس از پاسخ به این سوالات درخواست پاسخ از قوه قضائیه کنید ... (756037)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۰۲ ۱۵:۵۷:۱۸
 
اولاًچرابعداز8سال حالابه فکرسرکشی از زندان افتاده ای /دوماًچرااززندان قزل حصاردیدارنمی کنی؟/... (756283)
۱۳۹۱-۰۸-۰۳ ۱۰:۱۱:۴۱
 
..دارن با این مسائل جزیی ذهن مردم رو از مسائل اصلی جامعه دور میکنن ... (756532)
۱۳۹۱-۰۸-۰۳ ۱۹:۳۲:۰۹
 
بهتربه جای این حرفها به داد مردم برسید گرانی بیدادمیکندبهتر به جای بازدید ازاوین یه سری به بازاربزند ببیند چه خبره آیا مشکلات مردم بابازدید ایشان ازاوین حل میشود؟ (756900)
۱۳۹۱-۰۸-۰۴ ۱۳:۵۸:۱۲
 
اقای رئیس جمهور!
سلام! (757620)
۱۳۹۱-۰۸-۰۶ ۰۲:۱۱:۳۴