کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تاکتیک "آستروتورفینگ"چیست؟

15 مهر 1401 ساعت 17:06

تاکتیک "آستروتورفینگ" یا لشگر ربات‌های ساختگی و جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر روی مخاطبین!


تاکتیک "آستروتورفینگ"چیست؟


کد مطلب: 814599

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/video/814599/تاکتیک-آستروتورفینگ-چیست

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com