کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

موافقت مجلس با وقف اموال دانشگاه آزاد

مجلس حکومت جاسبی را مادام العمر کرد

30 خرداد 1389 ساعت 10:52

بالاخره پس از لابی های گسترده یاران جاسبی در نهادهای قانون گذار و قضائی و تنها یکروز پس از رای سوال برانگیز یک دادگاه برای توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجلس کار را تمام کرد.


به گزارش جهان رای مجلس برای تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی است که گفته می شود، این شورا شان ولایی دارد و در صورت تعارض مصوبات آن با قوانین مجلس رای شورا ترجیح دارد.بر همین اساس کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان رد می شود.

نمايندگان مجلس ضمن موافقت با وقف اموال دانشگاه آزاد مصوب كردند كه تغييرات اساسنامه دانشگاه و مراكز آموزش عالي غير دولتي با پيشنهاد هيئت موسس صورت بگيرد.
به گزارش  فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يكشنبه جزئيات طرح حمايت تغيير و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس اساسنامه دانشگاه و مراكز آموزش عالي غير دولتي به پيشنهاد هيئت موسس و حسب مورد به تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.

مجلس مقرر كرد فرايند اداري تصويب فوق در صورت آماده بودن مدارك نبايد بيش از 3 ماه به طول بيانجامد.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس مقرر شد اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غير دولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است همچنان معتبر بوده و هر گونه تغيير در آن با پيشنهاد هيئت موسس و تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت. همه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو مي‌شود.

نمايندگان ملت در ادامه مصوب كردند وقف اموال مراكز آموزش عالي و غير دولتي، غير انتفاعي و ساير موسسات غير دولتي غير آموزشي كه هيئت موسس يا هيئت امناي آنها حق تصور مالكان نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده است و يا در آن جاري شود معتبر است.

بر اساس مصوبه مجلس نوع وقف در اين بند از نوع وقف عام است.


کد مطلب: 120997

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/phototitr/120997/مجلس-حکومت-جاسبی-مادام-العمر

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com