کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

از این زاویه به اعتراضات فرانسه نگاه کنید

9 فروردين 1402 ساعت 15:05


یک کاربر فضای مجازی با انتشار این تصویر نوشت: ندیدم کسی از این زاویه به اعتراضات فرانسه نگاه کنه، پلیس فرانسه با بهترین تجهیزات و کلت جنگی که به کمر داره، مقابل معترضین ساده که نه قصد کشتن پلیس را دارند نه مسلحند حاضر شده، مقایسه کنید با بسیجی مظلوم و برخی پلیس های ما ک با تجهیزات ضعیف به جنگ وحوش تروریست کف خیابان رفتند.


کد مطلب: 833030

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/833030/این-زاویه-اعتراضات-فرانسه-نگاه-کنید

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com