کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

پرطنین‌ترین سخن رهبری

محسن مهدیان

13 شهريور 1401 ساعت 15:46

پرطنین ترین سخن رهبری چیست؟ پربسامدترین هم شاید باشد؛ اما در طنین شک ندارم. طنین یعنی چی؟ یعنی بیشترین تاکید ایشان در تمام سالهای رهبری. از کدام طنین سخن می گوئیم؟ از هویت.


جهان نیوز - محسن مهدیان: یکم. خاطرتان هست آنروزهای دهه ۶۰؛ چه خاطرات خوشی. پر از همدلی و همیاری. برای خیلی ها آن روزها نوستالژی است. اتفاقا دشمن هم فهمیده است و تلاش بی امان و جاهلانه ای می کند تا بجای نوستالژی دهه ۶۰ نوستالژی دهه ۵۰ را بسازد؛ نوشتم جاهلانه چون خیال می کنند این وارونه سازی نیز دست ساز است. بگذریم از این بلاهت تودرتو.

بااین حال از نوستالژی دهه ۶۰ هم باید عبور کرد. 

دوم.  پرطنین ترین سخن رهبری چیست؟ پربسامدترین هم شاید باشد؛ اما در طنین شک ندارم. طنین یعنی چی؟ یعنی بیشترین تاکید ایشان در تمام سالهای رهبری. از کدام طنین سخن می گوئیم؟ از هویت. رهبری در اغلب سخنرانی های معرفتی خود از جمله دیدار اخیر با مجمع جهانی اهل بیت به این هویت ماندگار اشاره کردند. هویتی مانا و تصویری از تاب آوری این انقلاب. تا جائیکه فرمودند این تاب آوری و ماندگاری از اصل انقلاب نیز مهمترست. 

حتی وقتی از مردم  می گویند باز هم به همین هویت اشاره می کنند؛ اینکه مردم امروز از روزهای اول انقلاب نیز ایمانی ترند. 

جالب اینکه وقتی از دشمن هم می گویند باز به همین هویت ارجاع می دهند؛ اینکه می فرمایند دشمن امروز پیچیده تر از گذشته است و این نشانه قوی ترشدن این انقلاب و مردم است. 

سوم. راز این ماندگاری را نیز توضیح دادند؛ ماندن بر مدار جمهوریت و اسلامیت و در یک کلمه استقامت این مردم.  

چهارم. اما چرا ماندگاری مهمتر از تاسیس است؟ این سوال ممکن است به زبان هم نیاید، اما هر کس نوستالژی دهه ۶۰ را به ذهن داشته باشد این سوال ساده برایش پیش می آید که آنروزهای به یادماندنی کجا و این روزها کجا؟ آن حال خوش و این سختی ها...

پنجم. شما اهل زیارت اید. اهل فعالیت های مذهبی و معنوی و حتما هم از این مناسک مذهبی خاطره خوش دارید؛ کدام خاطره؟ کنار ضریح یا در هیات یا اعتکاف یا سفر حج و یا هرچه و هرجا؛ از آن لحظات یک حال خوش به خاطر دارید. اغلب همینند و در این حال احتمالا تصمیم های شخصی مهمی بگیرند؛ مثل اینکه برخی خطاهای خود را اصلاح و جبران کنند. اما در این عزم برخی جزم دارند و برخی نه. 

با این حال برای هردو آن حال خوش معنوی، خاطره انگیز است هرچند برای برخی تثیبت شده است و برای برخی تنها یک نوستالژی است. 

پنجم. اهل معرفت در بیان عرفان عملی معتقدند گام اول سلوک و خودسازی، یقظه و تحول درونی است که همواره با یک حال خوش معنوی همراه است اما گام اصلی، مرحله مقام و تثبیت است که همراه با سختی است و ممارست می خواهد و صبوری. 

القصه؛ نوستالژی دهه ۶۰ برای این مردم گذشته است و امروز شان تثبیت و توسعه آنروزهاست.  

راز ماندگاری این مردم رسیدن به مرحله مقام است؛ دوران تثبیت. راز مومن تر بودن این مردم نسبت به گذشته نیز همینجاست...


کد مطلب: 811235

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/811235/پرطنین-ترین-سخن-رهبری

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com