کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اینجا ایران و روز قدس نیست

15 تير 1401 ساعت 8:45

یکی از کاربران با تصویری از مسابقات دوچرخه سواری توردو فرانس توئیتی را منتشر کرده است.کد مطلب: 805249

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/805249/اینجا-ایران-روز-قدس-نیست

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com