کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اغلب زباله‌گردی‌ها از سر محرومیت نیست

22 آبان 1400 ساعت 8:06

توکلی‌زاده گفت: اینکه یک عده‌ای از سر محرومیت و نداری به سمت زباله‌گردی می‌روند را نفی نمی‌کنیم اما اغلب آن‌ها از سر نیاز نیست و بخش عمده آن به شکل سازمان یافته و باندی رخ می‌دهد.


به گزارش جهان نیوز، امین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با دانشجو، اظهار کرد: به آمارهای فعلی که در خصوص کودکان زباله گرد و همچنین کودکان کار اعلام می‌شود نمی‌توان تکیه کرد اما در مجموع آمارهای رسمی و غیر رسمی با یکدیگر فاصله خیلی تندی ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه هم در شهر تهران و هم در برخی شهرها و استانهای دیگر با چالش کودکان کار و کودکان زباله گرد مواجه هستیم و در راستای کاهش این کودکان بعضی جاها برنامه‌های خوبی دارند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در اکثر جلسات از شهر "تبریز" به عنوان "شهر بدون گدا" یاد می‌شود و این به همت مردم اتفاق افتاده است و مردم خودشان از طریق خیریه‌ها و صندوقهای محلی که دارند با کمک نهادها و دستگاه‌های اجرایی، توانسته‌اند موضوع را فرهنگسازی کنند.

بحث کودکان متکدی از کودکان کار جداست
توکلی زاده تاکید کرد: بحث "کودکان کار" از "کودکان متکدی" جدا است اما پیوستگی و پیچیدگی‌های زیادی هم دارند.
وی همچنین یادآور شد: اینکه یک عده‌ای از سر محرومیت و نداری به سمت زباله‌گردی می‌روند را نفی نمی‌کنیم اما بدانیم که اغلب آن‌ها از سر نیاز و محرومیت نیست و بخش عمده آن به شکل سازمان یافته و باندی رخ می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: برای ما همان تعداد کمی هم که از سر نیاز و محرومیت به دنبال زباله‌گردی می‌روند و به این کار روی می‌آورند برای ما زجرآور و آزار دهنده است و حتما باید برای آن تدبیری بیندیشیم.

اغلب کارگاه‌های بازیافت در مناطق پرآسیب پایتخت واقع شده‌اند
توکلی زاده خاطرنشان کرد: موضوع زباله گردی باندی یک پیوستگی با بازیافتهای اطراف شهر و کارخانجاتی که مواد اولیه خود را از ضایعات تامین می‌کنند دارد.

وی تاکید کرد: برخی از ضایعاتی ها هستند که انبارهایی را در اطراف شهر تهران ایجاد کرده و معمولا این قبیل گاراژها در نقاط پر آسیب مثل خلازیر واقع شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه گفت: در جایی مثل خلازیر گفته می‌شود که نزدیک به ۴ هزار گاراژ برای خرید ضایعات وجود دارد.

توکلی زاده گفت: جمع آوری ضایعات توسط زباله‌گردها سود کلانی برای عده‌ای خاص در بر دارد و این افراد با هم تفاهم کرده‌اند که کار را با یکدیگر جلو ببرند و حتما یکی از ابزار آن‌ها کودکان زباله‌گرد هستند.

وی تاکید کرد: افرادی که به طور سازمان یافته در بازیافت ضایعات فعالیت دارند، برای پیشبرد کار خود از حضور مجموعه‌ای از گروههای مختلف نیازمند مثل کودکان و ... استفاده می‌کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یادآور شد: باید با کمک معاونت خدمات شهری و همچنین مسئولان حوزه پسماند و کسانی که در بخش جمع‌آوری زباله شهر تهران کار می‌کنند، یک نظام بهم پیوسته را تعریف کنیم که در نهایت آسیبی به نام زباله‌گردی را کاهش دهیم.


کد مطلب: 781749

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/781749/اغلب-زباله-گردی-ها-سر-محرومیت-نیست

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com