کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

این کارنامه هشت ساله دولت ناتوانان است

29 تير 1400 ساعت 8:38

یک کاربر در توئیتی به وضعیت کنونی خوزستان واکنش نشان داده است.کد مطلب: 770320

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/770320/این-کارنامه-هشت-ساله-دولت-ناتوانان

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com