کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

خشکسالی بی سابقه در اروپا

19 مرداد 1401 ساعت 12:50

خشکسالی که بخش زیادی از اتحادیه اروپا را سوزانده است، بدترین خشکسالی از قرن شانزدهم تاکنون است.کد مطلب: 808703

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/gallery/808703/1/خشکسالی-بی-سابقه-اروپا

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com