کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جنون پرش از ارتفاع

4 بهمن 1394 ساعت 5:27

پرش بانجی یا بانجی جامپینگ ورزشی است با پیشینه ۷۰ ساله که در آن فرد توسط محافظ و طناب فنرداری از ارتفاعی بلند می‌ پرد.کد مطلب: 469442

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/gallery/469442/1/جنون-پرش-ارتفاع

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com