کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

با ترک جلسه هیات دولت صورت گرفت

اعتراض عملی وزاری دولت نهم به معاون اولی مشائی

1 مرداد 1388 ساعت 12:16


پافشاری دکتر احمدی نژاد بر نگهداری مشائی علی رغم ابلاغ کتبی رهبر انقلاب دامنه اختلاف نظرها با رئیس جمهور را به داخل جلسات هیات دولت کشاند. هر چند با توجه به اظهارات احمدی نژاد درباره این اقدام که معاون اولی مشائی را مربوط به دولت نهم که روزهای آخر حیات خود را طی می کند دانسته است اما نزدیکان رئیس جمهور نیز با توجه به اعتراضات پدید آمده در انتظار واکنش فوری وی به این انتصاب هستند.

درحالی که برخی سایت های خبری از مناقشه لفظی وزیران اطلاعات و ارشاد و کار با احمدی نژاد بر سر معاون اولی مشائی خبر می دهند خبرنگار جهان به ابعاد تازه تری از این ماجرا دست پیدا کرد.

براساس این گزارش، پس از آنکه در جلسه روز گذشته هیات دولت اکثریت وزیران به انتقاد از احمدی نژاد در صدور حکم معاون اولی برای مشائی پرداختند رئیس جمهور اعلام می کند که به این شبهه ها پاسخ خواهد داد. در همین حال به دلیل بالا گرفتن جو انتقادی علیه مشائی و فضای متشنج هیات دولت سبب می شود تا احمدی نژاد تنفسی چند دقیقه ای را برای ادامه جلسه هیات دولت به وزرا اعلام کند.

پس از بازگشت ازتنفس در حالی که وزرا و دیگر اعضای هیات دولت منتظر شفاف سازی احمدی نژاد و پاسخ شنیدن از چرایی تعلل وی در برکناری مشائی بودند به ناگاه در کمال تعجب مشاهده می کنند که احمدی نژاد جلسه هیات دولت را ترک کرده و ریاست جلسه را به رحیم مشائی به عنوان معاون اول خود سپرده است و با این کار به وزرای منتقد مشائی پاسخی عملی درباره کیفیت حمایتش از مشائی داده است.

این در حالی است که وزرای کابینه نهم بامشاهده چنین اقدام توهین آمیزی در اقدامی هماهنگ دست به ترک جلسه هیات وزیران زده و موجبات ریاست مشائی بر صندلی های خالی را پدید می آورند!


کد مطلب: 58090

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/58090/اعتراض-عملی-وزاری-دولت-نهم-معاون-اولی-مشائی

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com