کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مجوز دولت به ۱۰ معاون وزير

21 دی 1393 ساعت 7:35

دولت با تداوم اشتغال به کار ۱۰ بازنشسته که اکنون در جايگاه معاون وزير در وزارتخانه هاي مختلف مشغول کار هستند، موافقت کرد.


به گزارش جهان، خراسان نوشت: بر اساس بررسيهاي يک نهاد نظارتي، طبق مجوزهاي صادره توسط وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، توسط مسئولان ارشد اجرايي ابلاغ شده است، مقرر شده ضمن موافقت با تداوم اشتغال به کار ۱۰ بازنشسته که اکنون در جايگاه معاون وزير در وزارتخانه هاي مختلف مشغول کار هستند، فعاليت آنها از تاريخ انقضاي اعتبار مجوز قبلي براي مدت يکسال ديگر مجاز باشد.

هشدار درباره انتقال کارمند به برخي دستگاهها


بر اساس نامه تعدادي از مديران ارشد دستگاههاي اجرايي به ادارات و واحدهاي زيرمجموعه، تاکيد شده است که با توجه به ضرورت تدوين دقيق برنامه هاي جامع نيروي انساني و مصوبات شوراي عالي اداري در خصوص تعديل هرم نيروي انساني، هرنوع به کارگيري نيروي انساني اعم از جذب، مامور و انتقال در اين دستگاهها، ممنوع بوده و مسئوليت عدم رعايت اين دستور بر عهده مسئول مربوطه خواهد بود


کد مطلب: 401001

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/401001/مجوز-دولت-۱۰-معاون-وزير

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com