کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تلاش عموزاده شاپور بختیار برای نفوذ در منطقه بختیاری کشور!

16 مهر 1393 ساعت 10:03

پس از بروز برخی نارضایتی های مربوط به سریال تلویزیونی سرزمین کهن در استانهای خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری، سرمایه گذاری بیگانگان برای نفوذ در این منطقه افزایش یافته است.


به گزارش جهان به نقل از اندیشه ها، در این میان شخصی بنام امیررضا امیربختیار از عموزادگان تیمور بختیار مؤسس ساواک که خود می کوشد بیشتر بعنوان عموزاده شاپور بختیار شناخته شود، با فعال نمودن برخی وبسایتهای خبری در خارج از کشور با هدف افزایش سطح مطالبات مردمی و نیز از طریق تمرکز بر جذب جوانان در جوامع مجازی بمنظور اعلام فراخوانهای مختلف برای تجمعهای غیرقانونی در اصفهان و خوزستان، سعی در شبکه سازی نموده است.

وی که از پادوهای بخش فارسی صدای امریکاست، در مصاحبه های گوناگون با این شبکه ماهواره ای سعی در تحریف مطالبات بختیاریها و تحریک افکارعمومی مینماید.

سرمایه گذاری بیگانگان برای نفوذ در این منطقه، ضرورت هشیاری بیشتر نخبگان ایل بختیاری و مرزبندی آشکار با این اشخاص را برجسته کرده است.


کد مطلب: 384607

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/384607/تلاش-عموزاده-شاپور-بختیار-نفوذ-منطقه-بختیاری-کشور

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com