دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ - 27 Jun 2022
 
۰
۳۴

سلیمی نمین:احمدی نژاد چشمش را بر متملقین نبندد

چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: 167136

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تأكيد كرد: احمدي‌نژاد چشم خود را بر تخلفات متملقان و باند انحرافي نبندد. وی همچنین بايد تصورات ذهني غلط خود را مبني بر اينكه وي منجي انقلاب است و كشور بدون وجود او دچار مشكل مي‌شود، كنار بگذارد.

به گزارش جهان عباس سليمي‌نمين با تأكيد بر اينكه نبايد تصور شود كه وسوسه‌ ماندگاري در قدرت تنها در افراد خاصي شكل مي‌گيرد، افزود: همه افراد در ارتباط با اين مسئله با پوشش‌ها و بهانه‌هاي خاصي مي‌توانند دچار لغزش شوند.

سليمي‌نمين ادامه داد: در دولت آقاي احمدي‌نژاد با اين توجيه كه خيلي به انقلاب خدمت كرده و جلوي انحرافات را گرفته‌اند برخي چنين پنداشته‌اند كه نبايد صحنه را ترك كنند زيرا امور اجرايي كشور در دست كساني قرار مي‌گيرد كه از آنها پايبندي كمتري نسبت به اصول دارند اينگونه احساس وظيفه و دلسوزي فراتر از قانون در مورد جامعه قطعاً بهانه‌اي بيش نيست و ناشي از تملقاتي است كه موجب وسوسه افراد براي باقي ماندن در قدرت شده است.

وي با بيان اينكه متملقين اين ذهنيت را در آقاي احمدي‌نژاد ايجاد كرده‌اند كه اگر وي نبود كشور دچار انحرافات اساسي شده و قادر نبود مسير خود را در وادي اصلاح به خوبي طي كند، گفت: در واقع اين تصور از طريق يك سري غلوكردن‌ها ايجاد شد هرچند در ابتداي كار برخي عناصر ناپخته سياسي نيز با ستايش‌هاي افراطي خود در اين قضيه دخيل بودند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بر همين اساس به 'اظهارات ناپخته' خانم رجبي كه احمدي‌نژاد را معجزه هزاره سوم قلمداد مي‌كرد اشاره و اضافه‌كرد: قطعاً مي‌توان خانم رجبي را جزء عناصر ناپخته سياسي ارزيابي كرد كه ناخواسته در متوهم نمودن رئيس‌جمهور تأثير داشت.

*متملقان جايگاه خود را در اطراف آقاي احمدي‌نژاد تقويت‌ كرده‌اند

وي يادآورشد: در كنار اظهارات ناپخته‌اي مثل سخنان خانم رجبي افراد متملقي نيز پيدا شدند و به تدريج جايگاه خود را در اطراف آقاي احمدي‌نژاد تقويت كرده و نفوذ خود را گسترش دادند؛ اين حاشيه‌نشينان در دستگاه قوه مجريه با طرح برخي موضوعات -كه قطعاً موجب ايجاد توهم در آقاي احمدي‌نژاد شد- تا آنجا پيش رفتند كه رئيس دولت را احياءكننده انقلاب و ارزش‌ها معرفي كردند و به وسيله طرح برخي موضوعات كه قطعاً موجب ايجاد توهم در آقاي احمدي‌نژاد شد به وي قبولاندند كه احياء‌كننده انقلاب بوده و همه ارزش ها قبل از وي از دست رفته بود و احمدي‌نژاد باعث شد تا انقلاب مجدداً در مسير سلامت قرار گيرد.

سليمي‌نمين تأكيدكرد: اين تملقات در احمدي‌نژاد تأثيرات سوء گذاشته و امروز وي احساس مي‌كند كه بايد زمينه بقاء در قدرت را براي خود فراهم كند؛ با اين توجيه كه بدون وي در رأس امور اجرايي مجدداً انقلاب از مسير سلامت خارج خواهدشد.

* ترك كردن مسند قدرت براي احمدي‌نژاد خوشايند نيست

وي اظهارداشت: بر اساس قانون احمدي‌نژاد صرفاً ۲ دوره مي‌تواند در مسند امور اجرايي كشور قرار گيرد و پس از آن بايد پذيراي ترك كردن آن بوده و اجازه دهد كه طبق قانون ملت ايران از ساير استعدادهاي خود نيز بهره‌مند شود اما ظاهراً اين مسئله براي احمدي‌نژاد خوشايند نبوده و وي تلاش مي‌كند تا در مسند قدرت باقي بماند و وقتي قانون و رهبري را در برابر خود مي‌بيند در مسيري قرار مي‌گيرد كه چندان شايسته نيست.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه در گذشته نيز برخي از شخصيت‌هايي كه در جايگاه امور اجرايي كشور قرار داشتند وسوسه ماندگاري در قدرت نيز متوجه آنها ‌شد، گفت: اين افراد نيز با سد رهبري به عنوان حافظ سلامت جامعه مواجه شده و نتوانستند زياده‌خواهي خود را در اين عرصه دنبال كنند.

وي ادامه داد: افرادي كه تلاش مي‌كنند تا خود يا اطرافيانشان در قدرت براي هميشه بمانند بعيد است از قدرتي كه مردم به آنها تفويض كرده‌اند تا در مسير خدمتگزاري به ملت باشند، به نفع خود استفاده نكنند چراكه آنها يك مسير هموار را نمي‌پيمايند بلكه يك مسير ناهموار را طي مي‌كنند؛ مسير هموار قانوني و مسير ناهموار مسيري است كه با سد قانون و حافظ قانون يعني رهبري مواجه است؛ از اين رو ناخواسته در مسيري قرار مي‌گيرند كه از امكاناتي استفاده كنند تا توفيقشان در اين مسير افزايش پيدا كند.

به اعتقاد سليمي‌نمين رويكرد جدي شكل‌گرفته در دولت دهم اين است كه با استفاده از امكانات مردم، ‌‌آراء و نظراتي به سوي تيم احمدي‌نژاد جلب شود كه اين مسئله هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

*تمام دغدغه دولت بايد خدمتگزاري به مردم باشد

وي با تأكيد بر اينكه تمام دغدغه دولت بايد خدمتگزاري به مردم باشد و به قوه مجريه به عنوان اداراه‌كننده انتخابات ربطي ندارد كه در آينده چه كسي با رأي مردم قدرت اجرايي كشور را در دست خواهد گرفت، تصريح‌كرد: دولت نبايد در اين زمينه هيچ فعاليتي را از خود بروز دهد؛ اما متأسفانه درحال حاضر بسياري از فعاليت‌ها بر محوريت انتخابات آتي است و اين به معني بازماندن دولت از ادامه روند خدمتگزاري به مردم و در وادي منويات دسته يا باند جا خوش كرده‌ در كنار خود قرار گرفتن است.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با تأكيد بر اينكه امكانات عمومي به اين دليل در اختيار قوه مجريه قرار گرفته تا بتواند امور مردم را به پيش ببرد، يادآورشد: اين تحليل كه تنها كشور با وجود احمدي‌نژاد در مسير سعادت خواهد بود و در غير اينصورت سعادت از جامعه رخت خواهد بست، تحليل غلطي است و هرگز نبايد امكانات مردم براي تحقق اين تحليل ولو اينكه تحليل درستي هم باشد، صرف شود.

وي با بيان اينكه در گذشته رويكردي از جانب دولت‌ها مبني بر اينكه مجلس را در كنترل خود درآورند و يا به تعبيري مجلس را با خود هماهنگ كنند، وجود داشته و در دولت فعلي نيز اين مسئله به چشم مي‌خورد، گفت: براي شكل‌گيري چنين مجلسي در گذشته نيز سرمايه‌گذاري مي‌شد؛ اكنون نيز صاحب منصبان قوه مجريه به عنوان كساني كه داراي توان مالي چشمگير و بودجه عمومي كشور را در اختيار دارند در مسير تأثيرگذاري بر انتخابات كشور برآمده‌اند.

سليمي‌نمين براي نمونه به عملكرد آقاي مرعشي رئيس‌دفتر آقاي هاشمي‌رفسنجاني اشاره كرد كه با كانديداهاي مجلس تماس مي‌گرفت و پيشنهاد كمك مالي به آنها مي‌كرد.

وي با تأكيد بر اينكه برخي رفتارها حكايت از اين دارد كه اين دولت نيز بي‌تمايل نيست كه در مسير شكل‌دهي به مجلس هماهنگ با خود كه از جمله انحرافات جدي سياسي است، قرار گيرد، خاطر‌نشان‌كرد: بايد قوه مجريه را از اين كار پرهيز داد چرا كه مجلس جايگاه نظارتي دارد و اگر دولت اين جايگاه را بي‌اثر كند بدون شك تبعات بسيار سويي را شاهد خواهيم بود.

عباس سليمي‌نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در ادامه گفت‌و‌گوي خود با فارس با اشاره به اهداف باند انحرافي جا خوش كرده در كنار رئيس‌جمهور براي ايجاد شكاف بين آرمان‌هاي دولت و انقلاب اسلامي، اظهارداشت: اين باند سعي مي‌كند ظاهري فكري به خود بگيرد اما اصل قضايا اين است كه آنها براي بسط و تداوم قدرت خود به احمدي‌نژاد قبولانده‌اند كه بدون او انقلاب و كشور با مشكل مواجه است لذا بايد تلاش كني تا در رأس امور باقي بماني.

وي ادامه داد: اين توهمي كه احمدي‌نژاد دچار آن شده است ناشي از فعاليت چشم‌گير متملقان در اطراف وي است بر اين اساس احمدي‌نژاد چشم خود را بر برخي تخلفات اين باند بسته است.


سليمي‌نمين تأكيد كرد: منشأ اصلي اقدامات جريان انحرافي، مسائل فكري و انديشه‌اي نيست بلكه آنها از اين اظهارات ايدئولوژي به عنوان پوشش براي پنهان داشتن اهداف سياسي و اقتصادي خود استفاده مي‌كنند.

* استفاده از پوشش اعتقادي توسط جريان انحرافي براي كسب رأي است

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تصريح كرد: باند انحرافي به صورت كاملاً متناقض از باورهاي مذهبي مردم جهت پيشبرد اهداف خود كه همان كسب رأي است، بهره مي‌گيرد؛ نيروهاي مذهبي در جامعه ما اعتماد چشمگيري به حضرت ولي‌‌عصر (عج) دارند لذا آنها با اظهاراتي پيرامون نزديكي‌شان به امام زمان «عج» مي‌خواهند رأي اين گروه را در خدمت گيرند.

وي يادآور شد: باند انحرافي درصدد است رأي نيروهاي غيرمذهبي را با مطرح كردن بحث ايرانيت و عده‌اي‌ ديگر را با پول جذب كند.

سليمي‌نمين با تأكيد بر اينكه رهبران جريان انحرافي سعي دارند نظرات غرب‌گرايان را با مطرح كردن موضوعاتي همچون «مردم اسرائيل» و برخي موضع‌گيري‌ها در سطح بين‌الملل جذب كنند، گفت: اين اظهارات خميرمايه فكري ندارد بلكه براي هموار كردن مسير آنها در انتخابات آتي صورت مي‌گيرد.


*احمدي‌نژاد پس از اتمام دوره خود نبايد ندايي براي ماندگاري در قدرت سر دهد

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد و تيم وي بايد پس از اتمام دوره خود قدرت را ترك كنند و هيچ ندايي براي ماندگاري در آن سر ندهند، افزود: انجام اقداماتي كه شائبه تلاش براي ماندگاري در قدرت به ذهن متبادر شود زياده‌خواهي دولت محسوب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: احمدي‌نژاد بايد تصورات ذهني غلط خود را مبني بر اينكه وي منجي انقلاب است و كشور بدون وجود او دچار مشكل مي‌شود، كنار بگذارد.

گفت‌وگو از سيده فاطمه موسوي و مريم عاقلي
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
واقعا هم اگه احمدی نژاد نبود من فکر نمیکنم تا الان حتی بنزین سهمیه ای میشد چه برسه به کارای دیگه...
Iran, Islamic Republic of
خود احمدي نژاد گفته همه ما از اين مسووليتها رفتني هستيم شما چرا ايراد و بهانه الكي ميگيري
Iran, Islamic Republic of
تمام مردم ازكارگروكارمندووزيرونماينده مجلس ورئيس جمهورورهبروقاضي وخبرنگاروپزشك وميوه فروش بايد مطيع قانون اساسي باشند.دراين صورت جمهوري اسلامي درجهان الگو مي شودالان همينطورهم هست.
این چه صحبت هایی آقای سلیمی نمین خود حضرت آقا فرمودند این دولت احیاکننده ارزش های انقلاب هست و... لطفا در صحبت هاتون تجدید نظر کنید این شایعه پراکنی ها چیست چرا بر تنور اختلاف میدمید میخواهید چه چیزی را ثابت کنید که این صحبت ها را میکنید خدا نیامرزه مشایی رو که سر منشا تمامی این صحبت ها است
آقای سلیمی نمین شما از کجای رفتار وصحبت های آقای احمدی نژاد این برداشت های عالمانه را کردید بگید تا ماهم بفهمیم بابا بسه دیگه دشمنای انقلاب این جریان رو رها کردند حالا خودیا نمی گذارن
United States
آقای سلیمی نمین این مساله که آقای احمدی نژاد ارزش های انقلاب را زنده کرد گفته رهبری عزیز انقلاب است یک مقدار به سخنان رهبری در گذشته برگردید!!!!!!!!!!!
United Kingdom
رهبرمعظم انقلاب :دراین دولت چندین برابردولت های قبل درکشورکارانجام شده است
مخالفان دولت، روز روشن را هم انکار می کنند.
Iran, Islamic Republic of
احسنت به اين استدلال و تيز بيني
Iran, Islamic Republic of
اگر ولایت فقیه نبود خیلی ها خود را رییس جمهور مادام العمر میکردند.پس زنده و پاینده باد ولایت مطلقه ی فقیه .
دوستان جوش کاندیداتوری خودشون و یا رفقاشون رو میزنن!

برای مطرح شدن در سطح جامعه باید یکی رو خراب کرد و رفت بالا. چه کسی بهتر از احمدی نژاد؟!
United States
با این تهاجمات، عشق و تعصبم به احمدی نژاد چند برابر شده
آخه چرا هی میخواهید یک ماجرای تمام شده را باز از اول شروع کنید والله الان سال جهاد اقتصادیه آخه مردم چه گناهی کردن که باید به پای سیاست زدگی شما بسوزن آقای احمدی نژاد کجا گفتن میخواهند باز هم در ریاست جمهوری بمانند
واقعا مرد کاره و رئیس جمهور محبوب ما بوده هست و خواهد بود
درود بر احمدی نژاد
پس چی فکر کردین شما. یعنی فکر میکنین این به اصطلاح اصولگرایان خودخواه انقلاب رو احیا کردند ؟!
حضرت آقا فرمودن : این دولت بهترین دولت بعد از مشروطه بوده و احیاگر ارزشهای امام و انقلاب است.
شما چی میگین. چرا به خودتون اجازه میدین به خاطر رقابت های سیاسی اینطور چهره محبوب ترین فرد انقلابی (البته بعد از آقا با فاصله فاحش) رو خراب کنین.
Iran, Islamic Republic of
از همین مدل پوتین مدودف دیگه!!!!!!
اگه مشا یی رئیس جمهور بشود احمدی نزاد هم معاون اول و...
ما احمدی نژاد را دوست داریم و تا آخر حمایتش می کنیم
فکر نمی کنم با این اخبار کسی نظرش عوض یا اینکه سست بشه
چون ملاک اصلی ما سخنان آقا و حمایتهای آقا از این دولته
درود برخامنه ای مرگ بر ضد ولایت فقیه
Iran, Islamic Republic of
دکتر احمدی نژاد عزیز صدها برابر اون خاتمی وطن فروش به کشورش خدمت کرده و یک هزارم اون به این مملکت خیانت نکرده ، اینو همه ی مردم ما خوب می فهمند حتی اگر بعضی ها نخواهند بفهمند
Iran, Islamic Republic of
دورود بر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مکتبی ولایتی و زحمتکش انشا الله به کور چشم دشمنان ایشان موانع را بر طرف میکنند و پشت سر ولایت فقیه کشور را اداره میکنند ایشان با هوش تر و عالم تر از این هستند که عده‌ای در کنار شان بتوانند ضربه ای به نظام بزنند ایشان عاشق انقلاب و رهبری عزیز هستند
Latvia
چطور بعضي ها با كمترين راي ملت دهها سال حساسترين پستهاي كليدي كشور را اشغال كرده اند و قصد كنار رفتن هم ندارند اما رييس جمهور منتخب و محبوب يك ملت حق ندارد بيش از دو دوره اظهار وجود كند!
Iran, Islamic Republic of
گوشه ای از حمایتهای مقام معظم رهبری:
1.دولت نهم انقلاب را که مدتی از مسیر اصلی منحرف شده بود به مسیر اصلی بازگرداند.
2.گفتمان دولت نهم همان گفتمان امام و انقلاب است.
3.من از این دولت به طور خاص حمایت میکنم
4.جوهره گفتمان امام و انقلاب در این دولت موجود است
5.خیالم حقیقتا از جانب ایشان(احمدینژاد)راحت است.و........
سید حسن نصرالله:
1(.خطاب به احمدینژاد)رایحه امام خمینی را از وجود شما استشمام میکنم و نفسهای امام خامنه ای را در وجود شما حس میکنم و سیمای عظیم ملت ایران را در چهره شما میبینم.2.احمدینژاد مورد هجمه ها قرار میگیرد و تنها جرمش این است که سخنان امام خامنه ای را میزند.
3.شما همواره یاور مقاومت و در کنار ما بوده اید.4.چه کسی به غیر از رئیس احمدی نژاد میتوانست آنگونه در دوربان2 از فلسطین دفاع کند و...........
Kuwait
تو این کشور همه اعتبارشون رو از رهبری میگرن احمدی نژاد هم یکیش
Iran, Islamic Republic of
این حرفها چیه این اقا میزنه کی بنده خدا احمدی نزاد گفته می خوام بازم بمونم بابا دست بردارین پدر این رئیس جمهور را در اوردین بسه دیگه. بنده خدا میگه ایران و کورش کبیر میگید چرا از کوروش میگه !!!!!!!!!! میگه امام زمان میگید میخواد مردمو گول بزنه. میگه ولایت فقیه میگید الکی میگه بابا بسه دیگه چه خبره
Iran, Islamic Republic of
مردم برای چندمین بار ثابت می کنند که گوش بفرمان رهبر عزیز هستند و اگر حمایتی پشت سر رییس جمهور است از حمایتهای رهبر گرامی و دوست داشتنی است.
مطمئن باشید مشایی کاندیدای اصلی این جریان نیست. با اینکه آدم سالمی نیست اما اینقدر هم احمق نیست چون می دونه که رد صلاحیت میشه
مانند روسیه میشه ظاهراً مدودف رئیس جمهوراست ولی دراصل همه کاره پوتین است .اینجاهم ازدارودسته احمدی نژادیکی میشه ولی دراصل همان داش محمود خودمان رئیس خواهدبود.
Iran, Islamic Republic of
احمدی نژاد کار کرده
کسی هم نمیتونه منکر بشه
ولی هر چیزی حدی داره.
چه قدرت طلبی
چه تمام کردن هر امور به نام خود
چه بزرگ گویی کردنی.
همه میدونن هیچ کس نمیتونه انسان کاملی باشه و بتونه همه جوره هر کسی رو از خودش راضی نگه داره
حتی احمدی نژاد
هرکسی کاستی هایی داره اگه چشم باز کنیم و کورکورانه از کسی حمایت نکنیم متوجه میشیم دوروبرمون چه خبره
Iran, Islamic Republic of
اگر 4 دوره دیگر هم رئیس جمهور بشه باز هم ما بهش رای میدیم.
کاش همچین قانونی وجود داشت که بازم میتونست کاندید بشه.
Iran, Islamic Republic of
من فقط میدونم که آقا فرمودند مراقب فتنه بزرگتر که در راه است باشید...
Iran, Islamic Republic of
حالا همه به احمدی نژاد گیر می دن. اصول گرایان سنتی از احمدی نژاد به خاطر تفکراتش می ترسن
بسمه تعالی
سلام خسته نباشید من که خود به شخصه از اقای دکتر احمدی نژاد راضی هستم و امیداورم که انشاا... ایشان نیز در خدمت به مردم موفق باشد ایشان واقعا به مردم خدمت کرد من امیدوارم که ایشان به نصیحتها و فرمایشات مقام معظم رهبری امام خامنه ای گوش فرادهد و خود شخصا تا اکنون باهوش وهوشیار بوده و هست و امیدوارم که حواسش را جمع کند تا دشمنان اسلام چه در اطرافش و یا در دستگاه دولتی که امیدوارم نباشد در او رخنه نکرده و اورا دچار مشکلات نکند این دولت الحمدا... موفق بوده و زحمتهای زیادی کشیده است و هرکه روزی وعده‌ای داد باید به ان عمل کند و همیشه خدا را در نظر بگیرد و به صحبتهای ولایت فقیه عزیز این مملکت گوش فرا دهد این دولت واقعا کارکرد و اموال بیت المال را پایمال نکرد برخلاف دولت خاتمی رئیس جمهور قبلی که وصفش برای اینجانب سنگین است و امیدوارم که خداوند جواب آن را بدهد
والسلام نامه تمام
اين آقا همينجوري با قطع و يقين رئيس جمهور منتخب يك ملت را متوهم مي داند!

اگر يك صدم اين حرفها را احمدي نژاد گفته بود مجلس با او چه مي كرد؟

امسال انتخابات مجلس در راه است و آقايان حرص كرسي خودشان را مي خورند

ایرادات زیاد در مجلس باعث ايجاد طرح نظارت شد كه ابتر ماند علي رغم نظر صريح مقام ولايت فقيه

آقايان اگر قصد اصلاح دارند از خودشان شروع كنند

بنظر می رسد باید در انتظار فراماسونرهای نوین ایرانی باشیم ؟ مردم ایران به تجربه دیده اند که بالاخره جریانهای انحرافی به لطف صاحب این حکومت و انقلاب (ولیعصر "عج") آشکار خواهد شد در ضمن مجلس اینقدرها هم ناهوشیار نیست
فراموش نکنیم اینجا ایران است نه مصر
چشمها راباید شست جور دیگر باید دید.
احمدی نژاد دوره اول (سال84)بادور دوم تصدی زمین تاآسمان تغییر کرد
خیلی ایمان و ظرفیت می خواهد تا در این سمت و جایگاه از ولایتمداری به انحراف کشیده نشوید.
زاویه گرفتن ومنحرف شدن از مسیر ولایت =اضمحلال (قابل توجه آقای دکتر و اطرافیانشون)