کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ادامه فعالیت وزیر اطلاعات با وجود حکم حکومتی چگونه خواهد بود

1 ارديبهشت 1390 ساعت 8:22


رهبر انقلاب ایران دیروز طی نامه ای مستقیم خطاب به وزیر اطلاعات این کشور خواستار ادامه فعالیت وی در سمتش شد.تحلیلگران ازاین نامه با عنوان «حکم حکومتی» یاد می کنند.

به گزارش جهان به نقل از آزاد نگار برای نخستین بار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یک وزیر پس از برکناری از سوی رئیس جمهور با حکم حکومتی رهبر در مقام خود ابقا شد.

رهبر ایران در این نامه با تقدیر از مصلحی از وی خواست تا در سمت خود ادامه فعالیت دهد.شنیده ها از ایران حاکیست پس از آنکه در ۳ روز گذشته دفتر ریاست جمهوری به توصیه رهبر برای صرف نظر کردن از برکناری وزیر اطلاعات جامه عمل نپوشاند، آیت الله خامنه ای شخصا و طی نامه ای رسمی و حکم گونه حیدر مصلحی را در مقام وزارت اطلاعات ابقا کرد.نکته قابل تامل در این نامه آنست که نامه رهبر ایران خطاب به رئیس جمهور این کشور نوشته نشده و مستقیما حیدر مصلحی را خطاب قرار داده است. این امر حاکی از آن است که پیش از نگارش نامه ، دستوری برای ابقای مصلحی به شخص احمدی نژاد داده شده اما وی سر باز زده است.

گفتنیست در نظام سیاسی ایران احکام و اوامر فقیه از زمره « احکام شرعی » است، بنابراین احکام، اوامر و نواهی « فقیه واجد الشرایط » از مصادیق احکام شرعی هستند و به این اعتبار از «منابع حقوق اساسی » کشور ایران محسوب می‌شوند.

در همین راستا اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران اینچنین میگوید:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

علاوه بر اصل ۵۷، در اصل ۱۱۰ نیز حل معصلات نظام ایران نیز که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند ۸). طرق عادی همان طرق قانونی و احکام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی است.

این برای دومین بار است که آیت الله خامنه ای به دولت اصولگرایان نامه کتبی نوشت و این نامه انتشار عمومی یافت. اما برخی معتقدند این نامه با نامه قبل متفاوت است.

گفتنی است در سال ۸۸ عالیترین مقام سیاسی ایران طی دست نوشته ای کتبی و در قالب توصیه ، از احمدی نژاد خواست تا اسفندیار رحیم مشایی را از معاون اولی خود عزل کند.

در همان زمان نیز تصویر نامه رهبری به رئیس جمهور، چند روز پس از عدم اعتنای دفتر ریاست جمهوری به این توصیه ، از سوی دفتر رهبری انتشار عمومی یافت.

اما امروز نیز متن نامه دوم آیت الله خامنه ای منتشر شد. نامه اخیر به صورت نامه اداری تایپ شده ودارای شماره رسمی میباشد. این بدان معنی است که نامه ذکر شده یک حکم حکومتی رسمی است و وزیر اطلاعات برای حضور در محل کار خود نیازی به حکم احمدی نژاد ندارد.

هم اکنون نارضایتی گسترده ای در میان اصولگرایان ایران از رئیس جمهور منتخب این جریان شکل گرفته است.


کد مطلب: 163519

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/163519/ادامه-فعالیت-وزیر-اطلاعات-وجود-حکم-حکومتی-چگونه-خواهد

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com