کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سايت حامي موسوي در معرض ورشکستگي

2 ارديبهشت 1389 ساعت 7:14

سايت جرس تهديد کرد حاميان حساب مالي داخلي و خارجي خود را افشا خواهد کرد.


 
سايت جرس تهديد کرد حاميان حساب مالي داخلي و خارجي خود را افشا خواهد کرد.
سايت ضد انقلابي جرس که با مديريت و همفکري عناصر بد سابقه اي مانند محسن سازگارا محکوم فراري، مهاجراني و محسن کديور و.... بر عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي کند، اخيرا و بويژه پس از راهپيمايي گسترده22 بهمن که آخرين ميخ را بر تابوت فتنه گران پس از انتخابات زد دچار مشکل مالي شده و حاميان ضد انقلاب داخلي و اربابان خارجي که ديگر اميدي به تحرکات ضد انقلاب داخلي در قالب جنبش سبز ندارند ديگر حاضر به کمک مالي به سايت جرس نيستند.
به گزارش رسالت سايت جرس و مديران ورشکسته آن اخيرا مذاکراتي با حاميان آمريکايي خود داشته و از اينکه ديگر کمک هاي مالي سابق را به اين سايت نمي کنند گله کرده است.
همچنين سازگارا با برخي حاميان مالي داخل کشور تماس گرفته و تهديد کرده که اگر سريعا پول هاي بي زبان را بدون حساب و کتاب به او نرسانند وي ناگزير خواهد شد در آخرين روز حيات سايت به افشاي حاميان مالي داخلي و خارجي پرداخته و مسئوليت تعطيلي اين سايت را به آنها نسبت دهد.
گفتني است سايت جرس از حاميان اصلي موسوي و جنبش سبز بود.


کد مطلب: 108579

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/108579/حامي-موسوي-معرض-ورشکستگي

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com