پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - 22 Aug 2019
 
فيلم و صوت
فیلم/ مراسم تعویض پرده کعبه  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
فیلم/ مراسم تعویض پرده کعبه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶