کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

آب برای خوردن نداشت اما قدردان حاج قاسم بود

29 تير 1400 ساعت 10:57

آب برای خوردن نداشت، خانه خوبی هم نداشت، اما اشک بر چشمانش جاری شد و قدردان حاج قاسم بود و زحماتی که برای ما کشید.


آب برای خوردن نداشت اما قدردان حاج قاسم بود


کد مطلب: 770348

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/video/770348/آب-خوردن-نداشت-اما-قدردان-حاج-قاسم

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com