کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قول روحانی به مردم خوزستان

29 تير 1400 ساعت 10:54

قای روحانی فقط یک هفته با این شرایط زندگی کنید.


قول روحانی به مردم خوزستان


کد مطلب: 770347

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/video/770347/قول-روحانی-مردم-خوزستان

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com