کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اضافه شدن وضعیت آبی به شرایط کرونایی

20 دی 1399 ساعت 13:08

روحانی: وضعیت آبی برای مناطق زردی که روند فراگیری در آنها، نزولی و نرخ بیماری 2 در صدهزار باشد، در نظر گرفته می شود. در مناطق آبی همه کسب و کارها فعالیت می کنند.


اضافه شدن وضعیت آبی به شرایط کرونایی


کد مطلب: 750978

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/video/750978/اضافه-شدن-وضعیت-آبی-شرایط-کرونایی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com