کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

20 دی 1399 ساعت 9:46

دادستان نظامی تهران: لحظه باز کردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور کشورهای ذینفع در کشور فرانسه انجام شد.


لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی


کد مطلب: 750931

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/video/750931/لحظه-بازکردن-جعبه-سیاه-هواپیمای-اوکراینی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com