نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » آخرين عناوين » جامعه

آب چالش اصلي زيست محيطي در ايران

۲۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۲

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت : یکی از اصلی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی ایران مدیریت آب است.

به گزارش جهان به نقل از واحد مرکزی خبر، گری لوئیس در همایش چالش های محیط زیست ایران که در محل انجمن سلطنتی جغرافیا در لندن برگزار شد ، افزود : سرانه آب در ایران از مقدار فراوان ۷ هزار متر مکعب در۱۹۵۶، اینک به یک هزار و ۹۰۰ متر مکعب رسیده است و تا سال ۲۰۲۰ به یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب کاهش خواهد یافت.

آقای لوئیس درباره مصرف آب در ایران گفت : با روند کنونی نرخ افزایش جمعیت در ایران پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران به ۹۰ میلیون برسد که در این سطح۳۰ میلیارد مترمکعب آب بیشتر در سال برای رفع نیازهای رو به افزایش باید فراهم شود.

وی کمبود آب را چالش اصلی امنیت انسانی ایران دانست و پیشنهاد کرد این کشور باید چهار اقدام درپیش گیرد تا رویکرد مدیریت آب را بهبود بخشد. نخست باید تمامی گروه های ذینفع را دربرنامه ریزی تخصیص منابع درگیر کند . در گام دوم ، بهره برداری بی رویه و ارزان از آب به عنوان منبعی قابل دسترس را متوقف و آب بهای آن را به گونه مفید ارزش گذاری کند.

در گام سوم ، از آب های زیرزمینی و سطحی حفاظت کند و چهارم اینکه استفاده بهینه آب را افزایش دهد.

گری لوئیس در این همایش بر ضرروت توجه به تهدیدهای گسترش کویر ، تخریب جنگل، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی ، همچنین اشاعه کربن تاکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران؛همایش دو روزه quotation mark میراث طبیعی ایران: سمپوزیم برای تغییر قابل سنجش quotation mark با حضور سازمان های های مردم نهاد بین المللی، فعالان حفظ محیط زیست و اندیشمندان مشهور بین المللی از ایران و سراسر جهان به منظور تاکید بر چالش های زیست محیطی که ایران با آن ها روبرواست و حفظ طبیعت، حیات وحش و سرزمین کشاورزی بی نظیر ایران برگزار شد.