قوانين مرخصي زايمان و بارداري
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۲۷
 

بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي که ظرف يک سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده کند؛ مرخصي زايمان و بارداري براي فرزندان چهارم به بعد، تعلق نمي گيرد. 

به موجب ماده ۶۷ قانون سازمان تأمين اجتماعي بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي که ظرف يک سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده کند. کمک بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده۶۳ است که حداکثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. 

در ماده ۶۸ قانون تأمين اجتماعي نيز آمده است، بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي که در طول مدت يک سال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. 

سازمان تأمين اجتماعي بنا به درخواست بيمه شده مي تواند به جاي کمک هاي مذکور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد مبلغ مزبور در آيين نامه هايي که از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد. 

کمک بارداري و مرخصي زايمان مرتبط هستند و از اين رو کمک بارداري به جاي مزد در دوران مرخصي اعطا مي شود. در خصوص مرخصي زايمان با عنايت به ماده۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده ۶۷ قانون تأمين اجتماعي، قانون ترويج تغذيه با شيرمادر مصوب سال۱۳۸۰ مي توان اين گونه نتيجه گرفت که در فاصله ۱۳۶۹- ۱۳۵۴ مدت مرخصي زايمان با توجه به ماده۶۷ قانون تأمين اجتماعي ۸۴ روز بوده است، در فاصله ۱۳۷۴- ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰روز مرخصي زايمان برخوردار بوده اند و در صورت زايمان توامان از ۱۰۴ روز و در تمام مدت ۹۰ روز با ۱۰۴ روز مستحق دريافت کمک بارداري بوده اند. 

اما ساير مشمولين قانون تأمين اجتماعي و همسران بيمه شده مرد کارگر همچنان تحت مشمولين ماده۶۷ قانون تأمين اجتماعي هستند.
در فاصله سال ۱۳۷۴ تاکنون مرخصي زايمان زنان بيمه شده شيرده به ۴ماه (۱۲۰) روز افزايش يافته و در تمام اين مدت مستحق دريافت کمک بارداري هستند. 

زنان بيمه شده غير شيرده يا همسران بيمه شده مرد حسب مورد تابع ماده ۶۷ قانون تأمين اجتماعي يا ۷۶ قانون کار هستند؛ از سال ۱۳۸۰ تاکنون مدت مرخصي زايمان مادراني که فرزند خود را شير مي دهند براي وضع حمل دوقلو ۵ماه (۱۵۰) روز و براي زايمان ۳قلو و بيشتر يکسال (۳۶۵) روز بوده و به موجب ماده ۳ قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب ۳۷۴ و اصلاحي ۱۳۸۶ مرخصي زايمان براي مادراني که فرزند خود را شير مي دهند در بخش هاي دولتي و غيردولتي ۶ماه است و در تمام اين مدت مستحق دريافت کمک بارداري هستند؛ به موجب قانون تنظيم خانواده مصوب ۲۶ ارديبهشت ۱۳۷۳ مرخصي زايمان و بارداري براي فرزندان چهارم و بعد، تعلق نمي گيرد. 

براساس ماده۶۹ در صورتي که بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماري هايي مبتلا شود که شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا ۱۸ماهگي تحويل خواهد شد.
 منبع: كيهان


کد مطلب: 207096
Share/Save/Bookmark