شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - 24 Oct 2020
 
تقلید صدا : _archive_tags | صفحه 1 - جهان نيوز
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
فتوای رهبرانقلاب درباره تقلید صدا و لهجه دیگران
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰