کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

پیشنهادی برای آغاز دولت سید محرومان

27 تير 1400 ساعت 8:27

یک کاربر در توئیتی به پیشنهادی برای آغاز دولت سید محرومان اشاره کرده است.کد مطلب: 770086

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/news/770086/پیشنهادی-آغاز-دولت-سید-محرومان

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com