کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بر سر تخت سلیمان حک کنید

3 اسفند 1399 ساعت 9:48

بر سر تخت سلیمان حک کنید: شاه بودن مختص شخص شخیص حیدر است...کد مطلب: 755496

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/news/755496/سر-تخت-سلیمان-حک-کنید

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com