کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ولاالضالین را میکشی که خودت را ثابت کنی!

9 دی 1398 ساعت 14:24

آیت الله سید محمد مهدی میر باقری در توییتر به برتری جویی انسان که فساد را به همراه دارد اشاره کرده است.کد مطلب: 712915

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/news/712915/ولاالضالین-میکشی-خودت-ثابت-کنی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com