چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ - 23 Jan 2019
 
۱

گلچین مداحی فاطمیه/ هیزم رسید و آتشی از در بلند شد+ دانلود

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۷
گلچین مداحی فاطمیه۹۶ با نوای مداحان اهل بیت (ع)قابل دریافت است.
گلچین مداحی فاطمیه/ هیزم رسید و آتشی از در بلند شد+ دانلود
به گزارش جهان نيوز، درآستانه فاطمیه دوم و برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه الزهرا (س)، شما می توانیدگلچین مداحی فاطمیه اول 96را با نوای مداحان اهل بیت(ع)سید مهدی میرداماد،محمدرضا طاهری،محمود کریمی ،جواد مقدم،سید مجید بنی فاطمه، محمد حسین پویانفر،حسین  سیب سرخی و... در اینجا دریافت کنید.

گلچین مداحی فاطمیه 96

گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای سید مهدی میرداماد
 
روضـه حضرت فاطمه زهـرا(س)
 
 
 
 
00:00 16:10
 
ای کتاب ثنای تو قرآن...
 
 
 
 
00:00 14:29
 
گل یاسی به روی چهره
 
 
 
 
00:00 04:10
 
مدینه دیگه جای زندگی
 
 
 
 
00:00 08:15
 
کی دیدن گردن امام حلقه
 
 
 
 
00:00 04:22
 
ای ز نبـی ربــوده دل...
 
 
 
 
00:00 05:25
 
همدم یار شدن دیده ی...
 
 
 
 
00:00 04:05
 
چه صفایی داره حال و...
 
 
 
 
00:00 01:42
 
 
دل مجنون داریـم..
 
 
 
 
00:00 05:07
 
 
بـیا بــیا گــل زهــرا
 
 
 
 
00:00 01:57
 
بالاتر از اندیشه دنیاست زهرا
 
 
 
 
00:00 12:45
 
قصه ی سوختن خیمه...
 
 
 
 
00:00 09:00
 
با اشک لرزون اومـدم...
 
 
 
 
00:00 06:59
 
هـــذا فـــراق بینـــی...
 
 
 
 
00:00 04:04
 
بزرگـی کـردی در حقـم...
 
 
 
 
00:00 07:07
 
غریــب گیــر آوردنــت...
 
 
 
 
00:00 03:10
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای محمدرضا طاهری
مناجات‌ با امام‌ زمان ( عج )
 
 
 
 
00:00 03:32
 
روضه
 
 
 
 
00:00 09:22
 
پاشو فاطمه عزیزم
 
 
 
 
00:00 11:21
 
می میرم و آماده میشم
 
 
 
 
00:00 06:33
 
سبد سبد بیارید...
 
 
 
 
00:00 02:42
 
ای کفن پوش من
 
 
 
 
00:00 09:39
 
 
 
 
 
00:00 06:43
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96

گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای حسین طاهری
یا زهرا مدد...
 
 
 
 
00:00 05:35
 
 
 
 
 
00:00 02:10
 
وا اماه..
 
 
 
 
 
00:00 00:55
 
 
 
 
 
00:00 05:34
 
 
 
 
 
00:00 04:36
 
آقا حسین...
 
 
 
 
00:00 04:20
 

 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای محمود کریمی 
یا وجیهه عندالله (زمینه)
 
 
 
 
00:00 03:15
 
ها علی بشر کیف بشر (زمینه)
 
 
 
 
00:00 00:51
 
کسی که درهای بسته رو فتح کرد (زمینه)
 
 
 
 
00:00 11:13
 
پدر خاک پسرت خاک نشد (شور)
 
 
بزار بگم با زبون ساده (شور)
 
 
 
 
00:00 00:32
 
هیزم رسید و آتشی از در بلند شد (واحد)
 
 
 
 
00:00 03:36
 
سلام ای جواب سلام خدا (واحد)
 
 
 
 
00:00 08:02
 
حی علی الصلوه (شور)
 
 
 
 
00:00 08:35
 
مبریدم که درین دشت (شور)
 
 
 
 
00:00 00:55
 
علی تنها مونده (زمینه)
 
 
 
 
00:00 07:35
 
گوش کن نعره طوفان نجف (واحد)
 
 
 
 
00:00 04:01
 
رحم کن بر دلم (شور)
 
 
 
 
00:00 04:53
 
ای کاش قصه مادر انقدر داغ نبود (زمینه)
 
 
 
 
00:00 09:06
 
یک نفر در میان و گودال و (شور)
 
 
 
 
00:00 08:50
 
یاقوت لب لعل تو مرجان مرا برد (شور)
 
 
 
 
00:00 08:50
 
شرار سینه ها از آه سرده (زمینه)
 
 
 
 
00:00 07:05
 
قدم قدم با هر دم (شور)
 
 
 
 
00:00 08:13
 
ستاره ها که تو را آب غشل (واحد)
 
 
 
 
00:00 03:27
 
 
 
 
 
 
00:00 03:09
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
 گلچین مداحی فاطمیه96 با نوای جواد مقدم
 
 
 
 
 
00:00 06:58
 
 
 
 
 
00:00 00:58
 
 
 
 
 
00:00 02:56
 
 
 
 
 
00:00 05:02
 
 
 
 
 
00:00 04:02
 
 
 
 
 
00:00 02:53
 
 
 
 
 
00:00 09:05
 
 
 
 
 
 
00:00 10:20
 
 
 
 
 
 
00:00 07:14
 
 
 
 
 
00:00 01:08
 
 
 
 
 
00:00 03:33
 
 
 
 
 
00:00 05:03
 
 
 
 
 
00:00 07:25
 
 
 
 
 
00:00 10:20
 
 
 
 
 
00:00 03:38
 
 
 
 
 
00:00 14:49
 
 
 
 
 
00:00 07:01
 
 
 
 
 
00:00 06:22
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای سید مجید بنی فاطمه
 
 
 
 
 
 
00:00 08:02
 
 
 
 
 
 
 
00:00 01:48
 
 
 
 
 
 
00:00 13:15
 
 
 
 
 
 
00:00 05:12
 
 
 
 
 
 
00:00 04:47
 
 
 
 
 
 
00:00 04:29
 
 
 
 
 
00:00 08:02
 
 
 
 
 
 
00:00 03:58
 
 
 
 
 
00:00 17:22
 
 
 
 
 
00:00 04:30
 
 
 
 
 
00:00 05:37
 
 
 
 
 
00:00 07:41
 
 
 
 
 
00:00 03:04
 
 
 
 
 
00:00 04:31
 
 
 
 
 
00:00 04:31
 
 
 
 
 
 
00:00 04:09
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
 
گلچین مداحی فاطمیه96 با نوای محمد حسین پویانفر
 
 
 
 
 
 
00:00 04:01
 
 
 
 
 
00:00 05:26
 
 
 
 
 
00:00 04:58
 
 
 
 
 
00:00 04:51
 
 
 
 
 
00:00 06:01
 
 
 
 
 
00:00 06:01
 
 
 
 
 
00:00 08:09
 
 
 
 
 
00:00 07:24
 
 
 
 
 
00:00 03:30
 
 
 
 
 
00:00 05:08
 
 
 
 
 
00:00 05:32
 
 
 
 
 
00:00 05:03
 
 
 
 
 
00:00 19:07
 
 
 
 
 
00:00 08:14
 
 
 
 
 
00:00 07:14
 
 
 
 
 
00:00 06:00
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه 96 با نوای حنیف طاهری
 
 
 
 
 
 
00:00 15:37
 
 
 
 
 
00:00 03:43
 
 
 
 
 
00:00 03:36
 
 
 
 
 
00:00 02:33
 
 
 
 
 
00:00 03:26
 
 
 
 
 
00:00 05:03
 
 
 
 
 
00:00 02:33
 
 
 
 
 
00:00 02:17
 
 
 
 
 
00:00 07:33
 
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه اول96با نوای حسین  سیب سرخی
 
 
 
 
 
 
00:00 07:33
 
 
 
 
 
00:00 04:13
 
 
 
 
 
00:00 07:26
 
 
 
 
 
00:00 02:48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه اول 96با نوای حسن خلج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بهترین مداحی های فاطمیه 96
 
 
 
 
 
 
گلچین مداحی فاطمیه 96
 
گلچین مداحی فاطمیه 96با نوای حمید علیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 591184
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *