کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

آیا هیتلر زنده است؟/ ادعایی وجود دارد

5 , 31 خرداد 1396 ساعت 14:21

پنجمین مطلب پربیینده در 24 ساعت گذشته با سه میلیون و پانصدهزارنفر بازدید


مردی درآرژانتین ادعاکرده که #هیتلر است ودر۷۰سال گذشته مخفی شده بوده/او گفته درسال۱۹۴۵با پاسپورتی جعلی ازآلمان به آرژانتین مهاجرت کرده است. 
رتبه در مطالب پربازدید 5
تعداد کانالهای انتشار دهنده 747
مجموع بازدید در همه کانالها 3.5m
اولین کانال Faghat_Khande_2
زمان اولین انتشار  00:09


کد مطلب: 528456

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/news/528456/آیا-هیتلر-زنده-ادعایی-وجود

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com