دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - 18 Jun 2018
 
۰

نتایج رسمی انتخابات شورا استان سمنان

شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۴۵
نتایج رسمی انتخابات شورا استان سمنان
به گزارش جهان نيوز؛ پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای استان سمنان روز جمعه 29 اردیبهشت ماه همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر کلاته رودبار مشخص شدند
علی اصغر مجد در دامغان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته رودبار، قربان جنتی با کسب 1563 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1129 رأی از سوی خانم شکاری به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته رودبار خبر داد و افزود: باقر خیبریان نیز با کسب 1015 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر کلاته رودبار در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات عیسی کثیریان موفق شد تا 1004 رأی از مردم کلاته رودبار کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر کلاته رودبار در دوره پنجم شود.
مجد اضافه کرد: توفیق بنائیان سفید نیز با کسب 689 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته رودبار شناخته شد.

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان کی مشخص شد
فرماندار گرمسار گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان کی مشخص شدند.
داریوش طاهری در گرمسار اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان‌کی، صابر اشتری با کسب 2781 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 2397 رأی از سوی عباس سعیدی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان‌کی خبر داد و افزود: آلیس قناعت نیز با کسب 1879 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر ایوان کی در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار گرمسار بیان کرد: در این انتخابات عزیز عرب سرهنگی موفق شد تا 1842 رأی از مردم ایوان کی کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر ایوان کی در دوره پنجم شود.
طاهری اضافه کرد: رحمان شصتی نیز با کسب 1824 رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان کی شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر آرادان مشخص شدند
فرماندار آرادان گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان مشخص شدند.
سعید افشار نادری در آرادان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان، عبدالرضا بیگلری با کسب 1306 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1272 رأی از سوی رضا شاه حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان خبر داد و افزود: ابراهیم نادری فر نیز با کسب 1131 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر آرادان در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار آرادان بیان کرد: در این انتخابات سعید گیلوری موفق شد تا 1101 رأی از مردم آرادان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر آرادان در دوره پنجم شود.
افشار نادری اضافه کرد: علی شاه حسینی نیز با کسب 1038 رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان شناخته شد.

اعضای منتخب شورای اسلامی شهر گرمسار مشخص شدند
فرماندار گرمسار گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار مشخص شدند.
داریوش طاهری در گرمسار اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار، صفر علیزاده با کسب 5111 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 4958 رأی از سوی محمود علیزاده به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار خبر داد و افزود: مجید جعفری نیز با کسب 4879 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر گرمسار در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار گرمسار بیان کرد: در این انتخابات علی تلیاری موفق شد تا 4837 رأی از مردم گرمسار کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر گرمسار در دوره پنجم شود.
طاهری اضافه کرد: حسن همتی نیز با کسب 4378 رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر سرخه مشخص شدند
فرماندار سرخه گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه مشخص شدند.
علی محمد مؤیدی زاده در سرخه اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه، زهرا فیض با کسب 2519 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 2397 رأی از سوی علیرضا عربی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه خبر داد و افزود: محسن سمنانی نیز با کسب 2357 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر سرخه در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار سرخه بیان کرد: در این انتخابات حسن سبحانی موفق شد تا 1378 رأی از مردم سرخه کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر سرخه در دوره پنجم شود.
مؤیدی زاده اضافه کرد: عباس آلبویه نیز با کسب 1343 رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه شناخته شد.

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر مجن مشخص شد
سید محمدرضا هاشمی در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن، علی‌اصغر ملانجفی با کسب 1425 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1251 رأی از سوی قاسم یوسفی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن خبر داد و افزود: سید حسین میرباقری نیز با کسب 1168 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر مجن در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات سید حسین سادات موفق شد تا 1056 رأی از مردم مجن کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر مجن در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: حسن یارمحمدی فرزند حسین نیز با کسب 1037 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن شناخته شد.

اسامی اعضای شورای بیارجمند استان سمنان
فرماندار شاهرود گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند مشخص شدند.
سید محمدرضا هاشمی در شاهرود، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند، عبدالحسین احمدی با کسب 675 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 561 رأی از سوی سید رضا حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند خبر داد و افزود: ابراهیم باقری نیز با کسب 522 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر بیارجمند در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محمد باقری فرزند حسن موفق شد تا 491 رأی از مردم بیارجمند کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر بیارجمند در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: محمد باقری فرزند حسین نیز با کسب 480 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر رودیان مشخص شدند
سید محمدرضا هاشمی اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان، حمیدرضا عامری با کسب 1324 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 991 رأی از سوی سید جعفر میرغفوری به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان خبر داد و افزود: سید علی میرغفوری نیز با کسب 979 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر رودیان در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محبوبه عامری موفق شد تا 946 رأی از مردم رودیان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر رودیان در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: محمد علی بخشی نیز با کسب 867 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان شناخته شد.

نتایج شورای اسلامی شهر کلاته خیج سمنان
فرماندار شاهرود گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج مشخص شدند.
سید محمدرضا هاشمی در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج، علی محمد عرب زینلی با کسب 1256 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1209 رأی از سوی عبدالله غنایی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج خبر داد و افزود: حمید عرب عامری نیز با کسب 1156 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر کلاته خیج در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات جواد عجم موفق شد تا 985 رأی از مردم کلاته خیج کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر کلاته خیج در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: غلامرضا عجم اکرامی نیز با کسب 768 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر بسطام مشخص شدند
سید محمدرضا هاشمی در شاهرود، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام، احسان احمدی با کسب 1730 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1715 رأی از سوی علی عباسی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام خبر داد و افزود: ناصر شمس نیز با کسب 1553 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر بسطام در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محسن حسنی موفق شد تا 1384 رأی از مردم بسطام کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر بسطام در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: سید حسین هاشمی نیز با کسب 1338 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر درجزین مشخص شدند
محمد هاشمی در مهدی‌شهر اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین، علی صفائی با کسب 1645 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1584 رأی از سوی حسن کاشفی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین خبر داد و افزود: سید محمد نبوی نیز با کسب 1156 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر درجزین در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات حسن همتیان موفق شد تا 1143 رأی از مردم درجزین کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر درجزین در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: علیرضا برهانی نیز با کسب 991 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر دیباج مشخص شدند
علی اصغر مجد در دامغان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج، اکبر سفیدیان با کسب 961 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 794 رأی از سوی مهدی خان بیکی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج خبر داد و افزود: حسن قادری نیز با کسب 781 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات محسن سفیدیان موفق شد تا 737 رأی از مردم دیباج کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: خانم رنگریز نیز با کسب 658 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر امیرآباد مشخص شدند
علی‌اصغر مجد در دامغان، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد، حسین جهانیان با کسب 600 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 558 رأی از سوی ابوالفضل امیر حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد خبر داد و افزود: ابوالفضل امیر احمدی نیز با کسب 474 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر امیرآباد در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات حمید امیر احمدی موفق شد تا 436 رأی از مردم امیرآباد کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر امیرآباد در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: علی نقی تیموری نیز با کسب 435 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد شناخته شد.
به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر امیرآباد به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مشخص شدند
حسن ارگی، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد، ابوطالب نجابت با کسب 1153 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 1127 رأی از سوی اسمعیل اسماعیلی زاده به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهمیرزاد خبر داد و افزود: امیرحسین شهاب الدین نیز با کسب 1099 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات محمدحسین ابونوری موفق شد تا 1048 رأی از مردم شهمیرزاد کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: سید امیرمسعود احمدپناه نیز با کسب 1046 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهمیرزاد شناخته شد.
به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر میامی مشخص شدند
حسن ارگی در میامی اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی، مریم حدیدی با کسب 1324 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 999 رأی از سوی سید رضا موسوی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی خبر داد و افزود: سید حسن موسوی نیز با کسب 930 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر میامی در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار میامی بیان کرد: در این انتخابات قاسم قادری موفق شد تا 913 رأی از مردم میامی کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر میامی در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: عباسعلی اصغری نیز با کسب 908 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی شناخته شد.
به گفته وی انتخابات شورای اسلامی شهر میامی به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر مشخص شدند
حسن ارگی در مهدی‌شهر اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر، حسن نورانیان با کسب 4416 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 3613 رأی از سوی رضا اصیل منش به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر خبر داد و افزود: سید احمد پاکزادیان نیز با کسب 3607 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات علیقلی پارسا موفق شد تا 3375 رأی از مردم مهدی‌شهر کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: تکتم مرادعلیان نیز با کسب 3260 رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر شناخته شد.
به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر شاهرود مشخص شدند
سید محمدرضا هاشمی در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود، سیدمصطفی طباطبایی با کسب 8700 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 8260 رأی از سوی حمیده محبی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود خبر داد و افزود: سید جواد بیطرف نیز با کسب 8027 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات سیده زهرا خانوم موسوی موفق شد تا 8754 رأی از مردم شاهرود کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شود.
هاشمی اضافه کرد: وحید الدین وحیدنیا و سید حبیب میرابولحسنی به ترتیب با کسب 7737 و 7524 رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود شناخته شدند.
به گفته وی، علی سمیعی نیز توانست 7451 رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شود.
فرماندار شاهرود گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر شاهرود به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر سمنان مشخص شدند
سید عباس دانایی فرماندار سمنان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان، سید مسعود سیادتی با کسب 17 هزار و 511 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 12 هزار و 276 رأی از سوی مجید نظری به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان خبر داد و افزود: مهدی خراسانیان نیز با کسب 11 هزار و 804 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار سمنان بیان کرد: در این انتخابات محمد همتی موفق شد تا 11 هزار و 520 رأی از مردم سمنان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شود.
دانایی اضافه کرد: عباس آلبویه و عباس طالب بیدختی به ترتیب با کسب 10 هزار و 10 و 9239 رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان شناخته شدند.
به گفته وی، محمد زحمتکش نیز توانست 8485 رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شود.
فرماندار سمنان گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر سمنان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر دامغان مشخص شدند
 از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان، مجتبی ایمانیان با کسب 8166 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.
وی از کسب 6987 رأی از سوی خسرو فولادیان به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان خبر داد و افزود: رضا ناصری نیز با کسب 6342 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شناخته شد.
فرماندار دامغان بیان کرد: در انتخابات روز گذشته سید محمود حسینی پور موفق شد تا 5772 رأی از مردم دامغان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شود.
مجد اضافه کرد: علی حسن بیگی و سید ماکان ترابی به ترتیب با کسب 4815 و 4780 رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان شناخته شدند.
به گفته وی رضا زارع زاده نیز توانست 4558 رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شود.
فرماندار دامغان گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر دامغان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

در حال تکمیل...
کد مطلب: 520065
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *