پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 30 دی 1398 ساعت 12:03 http://www.jahannews.com/news/715829/علوفه-آلوده-سم-آفلاتوکسین-نداریم -------------------------------------------------- عنوان : علوفه آلوده به سم آفلاتوکسین نداریم -------------------------------------------------- رییس سازمان دامپزشکی وجود هرگونه علوفه و خوراک دام آلوده به سم آفلاتوکسین را رد کرد. متن : به گزارش جهان نیوز، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد کهلبنیات توزیعی در استان های مختلف کشور آلوده به سم آفلاتوکسین است و میزان این آلودگی در استان های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد. این خبر واکنش های بسیاری را از سوی سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهادکشاورزی و حوزه های مرتبط با این صنعت در پی داشت. در این میان حتی این موضوع نیز مطرح شد که ممکن است خوراک دام آلوده به سم آفلاتوکسین بوده باشد و شیر دام نیز پس از مصرف دام از علوفه، آلوده شده باشد. در این راستاعلیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی ضمن رد این ادعا به ایسنا گفت:صحبت هایی که در خصوص انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر دام با اعداد و ارقام عجیب و غریب مطرحشده است را قویا رد می کنم. سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع ذی صلاح مسئولیت دارد هر نوع خوراک دامی را که وارد کشور می شود از جهات مختلف آزمایش کند. وی ادامه داد: در کنار آزمایش های سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد هم آزمایشهای خود را انجام می دهد. خوشبختانه قوانین، مقرراتو ضوابط سازماندامپزشکی و سازمان ملیاستاندارد بسیار سخت گیرانه تر از اتحادیه اروپا و آمریکا است؛ یعنی میزان مجازآفلاتوکسین در خوراک دام و شیر در کشور بسیار سخت گیرانه است. رییس سازمان دامپزشکی اضافه کرد: میزان آفلاتوکسیناستاندارددر خوراک دام در ایران ۵ppb است، در حالی که استاندارد اتحادیه اروپا ۲۰ppb است؛ یعنی این میزان از اروپا نیز کمتر است. به گفته وی بیش از ۱۰ میلیون تن شیرخام در ایران تولید می شود که در مرحله اول توسط سازمان دامپزشکی و پس از آن توسط وزارت بهداشت مورد آزمایش های لازم قرار می گیرند. حتی بسیاریاز این محصولاتبه کشورهای دیگر نیز صادرو در آنجا نیز دوباره آزمایشاتی روی آنها انجام می شود. رفیعی پور تصریح کرد: سالانه بیش از ۸ میلیون تن نهاده هایی همچون ذرت، کنجاله و سویا وارد کشور می شود و حتییک کیلوگرم از این محموله ها اگر میزان آفلاتوکسین آنهامطابق با استانداردهای داخلی نباشد، وارد نمی شوند. همه ایننهاده ها باید استانداردهای آزمایشگاه دامپزشکی، مراکز بهداشت و سازمان استاندارد را پاس کنند. ذرت های آلوده وارد کشور نشده اند ویدر پاسخ به اینکه گفته می شود ذرت های آلوده به سم آفلاتوکسین وارد و سپس وارد غذای دام ها شده است، گفت: ۱۴۰هزارتن ذرت آلوده به آفلاتوکسین از سال ۱۳۹۵ در بنادر وجود دارد و حتی یک کیلوگرم از آن واردکشور نشده است. ادعای مطرح شدهنیز اشتباه است و این محموله های آلوده نیزدر حال برگشت است. به عبارت دیگر هیچ محموله خوراک دامی که استانداردهای سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد و غذا و دارو را پاس نکنند، امکان ورود به کشور را ندارند. نظارت سازمان دامپزشکی بر شیر خام و نهاده های کشاورزی سعید سلطانی، رییس اتحادیه دامداران نیز در واکنش به این موضوع گفت:سازمان دامپزشکی روی شیرخامی که جمع آوری می شود آزمایش های لازم را انجام می دهد و اگر سلامت آنها تایید نشود به مراکز دیگر ارسال نمی شوند. همچنین نهاده هایی مانند جو ، ذرت و امثال آن توسط سازمان دامپزشکی مورد آزمایش قرار می گیرند. به عبارت دیگر این نهاده ها کشت میکروبی شده و در صورت عدم آلودگی ترخیص می شوند. وی ادامه داد: ممکن است خوراک دام در برخی مناطق به دلیل نگهداری نامناسب دارای این سم باشد اما نباید موارد اینچنینی را به کل موارد بسط داد. این اشتباهات در هر حرفه ای وجود دارد ولی عمومیت ندارد. رییس اتحادیه دامداران با بیان اینکه ممکن است آفلاتوکسین در مواد خوراکی که مدتی می مانند ایجاد شود، اظهار کرد: آفلاتوکسین غیرقابل اجتناب است اما استانداردی توسط سازمان بهداشت جهانی تعیین شده است و برآن اساس نهاده هایی که کمتر از ۲۰ppbباشند توسط سازمان دامپزشکی پذیرفته می شوند. سلطانی در پایان گفت: شیرخام توسط سازمان دامپزشکی آزمایش می شود و بعد ازاینکه این شیر به کارخانه می رود سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز نظارت و آزمایش های لازم را روی آن انجام می دهند.