پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 4 مرداد 1400 ساعت 14:12 http://www.jahannews.com/video/770917/اشتباه-عجیب-مسابقات-المپیک-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : اشتباه عجیب در مسابقات المپیک! +فیلم -------------------------------------------------- متن : به گزارش جهان نیوز، در حالی که هنوز یک قایق در جلوی نیمی از شناگران رشته سه‌گانه المپیک قرار داشت، تفگ استارت مرحله شنا به اشتباه شلیک شد تا تعدادی از شناگران به آب بپرند.   برگزارکنندگان مجبور شدند با قایق و جت اسکی شناگرانی را که به آب پریده بودند به خط استارت برگردانند. ۱۰ دقیقه بعد از این اتفاق، مسابقه این بار با حفظ اصول ایمنی و بدون حضور قایق مزاحم، برگزار شد. اشتباه عجیب در مسابقات المپیک! +فیلم