پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 19 دی 1397 ساعت 14:36 http://www.jahannews.com/news/664672/دیوان-محاسبات-مجلس-گل-خودی-می-زند -------------------------------------------------- حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی: عنوان : دیوان محاسبات به مجلس گل به خودی می‌زند -------------------------------------------------- نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به مصاحبه یکی از مدیران دیوان محاسبات گفت: به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات در حال گل به خودی به مجلس است. متن : به گزارش جهان نیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار د ر مجلس شورای اسلامی د ر تذکر شفاهی د ر صحن علنی مجلس با اخطار بند ۹ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا گفت: سهام عدالت که اخیرا پرداخت سودهای آن اعلام شده است، منجر به آن شده است که برخی افراد متوجه شده اند که نام آنها ثبت نشده و یا عددی از این سود به حساب آنها واریز نشده است و هم اکنون حالت دوگانه ای بین مردم به وجود آمده است؛ چراکه افراد دارای شرایط دریافت سهام عدالت مانند کارگران هستند و حتی د ر زمانی ثبت نام این امر ر ا انجام د ا ده اند ا ما هم اکنون این ثبت نام بسته شده است، اجازه نمی دهند ثبت نام جدید صورت گیرد، ضمن این که برخی خانوارهای مستضعف که واجد شرایط سهام عدالت هستند هم د ر این زمینه دچار مشکلاتی هستند. و ی ا فزود: دولت باید بر ا ی وضعیت سهام عدالت و ثبت نام های جدید تدبیری بیندیشد؛ چراکه احساس بی عدالتی د ر بین مردم د ر این خصوص وجود د ارد، ضمن این که در با ره سبد کالا هم چنین وضعیتی وجود د ارد، به طوری که افرادی که فاقد هرگونه شغل و درآمد هستند، رقم ناچیز ۲۰۰ هزار تومان ر ا هم دریافت نکرده اند. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: د ر خصوص بحث اصلاح قانون بودجه، زمانی مشکل آن ایجاد شد که اکثریت مجلس به این اصلاحیه رأی د ا ده اند ا ما آقای شجاعی دادستان دیوان محاسبات د ر مصاحبه تلویزیونی کرده و هم د ر نامه ای د ر رد این مصوبه علیه مجلس موضوعی ر ا بیان داشته است. د ر حالی که باید از این کار و ی توضیح بخواهیم. حاجی دلیگانی گفت: به نظر می رسد که دیوان محاسبات باید طرف مجلس با شد و چر ا و ی به دروازه خودی گل می زند؟ و ی گفت: حقوق کارگران شهرداری که به تعویق ا فتا ده است و رقم آن ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده و منجر به تضییع حقوق آنها شده است و هم این که سود مرکب بانکی که همه علما آن ر ا نادرست می دانند د ر این اصلاحیه بودجه رفع نشده است ا ما د ر مجموع به نظر می رسد اصلاح این بند از بودجه امری لازم بوده و بهتر است از کمیسیون بخواهیم با آوردن این موضوع د ر دستورکار این مشکل ر ا رفع کند. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان این که متأسفانه دام زنده د ر حال قاچاق از ایران است، گفت: مردمی که دچار مشکلات زیادی هستند نمی توانند گوشت ر ا به قیمت ۹۰ هزار تومان بخرند و مردم فقیر نمی توانند با ۱۰ هزار تومان د ر حالی که گوشتی نخورده است، بتواند با حتی ۱۰ هزار تومان گوشت ر ا خریداری کند. منبع:فارس