پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 2 فروردين 1399 ساعت 19:55 http://www.jahannews.com/gallery/722379/1/قزاق-محله-استان-گلستان -------------------------------------------------- عنوان : قزاق محله در استان گلستان -------------------------------------------------- قزاق محله‌های استان گلستان که امروزه قزاقهای ایرانی را درخود جای داده‌اند، به خوبی قابل شناسایی از جهت بافت و نیز نوع نژاد انسانی است. مردمانی با چشمان کشیده و تنگ و قامتهای بلند که زنان با مشخصه‌های پوشاک خود به خوبی گویای این واقعیت‌اند که اینجا قزاقهای ایرانی با فرهنگ، زبان و قواعد خاص خود ساکن‌اند. این محلات اینک در دل شهرهای گرگان، گنبد و بندرترکمن واقع شده و مردمان آن از هر ریشه‌ای در این مکان‌ها زندگی آرامی را تجربه می‌کنند. متن :