پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 6 فروردين 1398 ساعت 10:58 http://www.jahannews.com/news/679152/روایت-سیل-شیراز-زبان-سانحه-دیدگان -------------------------------------------------- عنوان : روایت سیل شیراز از زبان سانحه دیدگان -------------------------------------------------- سانحه دیدگان سیل شیراز می گویند بعد از شروع بارندگی آنقدر همه چیز سریع رخ داد که حتی فرصت روشن کردن خودرو و فرار از مهلکه را نداشتند تا اینکه سیلاب آمد و همه چیز را با خود برد. متن : به گزارش جهان نیوز،سیل، شیراز را غافلگیر کرد. هم شیرازی ها و هم مسافرانی که نوروز امسال برای تفریح شهر سعدی و حافظ را انتخاب کرده بودند با سیلی مهیبروبهرو شدند. شهری که به زیبایی بهاریاشمعروف بود ظهردئشنبهحادثه ای ناگوار را به چشمدید.حادثه ایکه به قیمت جان بیش از ۱۹ نفر تمام شد و بیش از ۲۰۰ خودروی مهمانان نوروزی را تبدیل به آهن پاره کرد. چندساعتی از نیمه روز پنجم فرودین ماه سال ۹۸ گذشته بود که خبری هولناک منتشر شد، سیل دروازه قرآن شیراز را برد. خبر آنقدرتکاندهنده بود که خیلی سریع عکس ها و خبرهای مربوط به این حادثه در فضای مجازی دست به دست بین کاربران منتشر شد. عقربه ها ساعتچهاربعدازظهررا نشان می داد که به نزدیکیدورازهقرآن رسیدیم. محلی که یک روز قبل جایی برای گذراندن بهترین اوقات تفریحی مسافران نوروزی در شهر شیراز بود. اما حالا ماجرا متفاوت است، اینجا خبری از آرامش دیروز نیست، از یک میدان پایین تر عوامل پلیس راهور مسیر منتهی به دروازه قرآن را مسدود کرده اند و اجازه تردد به هیچ خودرویی را به آن سمت نمی دهند. چند متر بالاتر درست مقابل هتل یک خودروی پراید که به یک مشت آهن مچاله شده تبدیل شده است به چشممی خورد.مردجوانی که لباس هایش سرتاسر گلی شده و بسیار پریشان به نظر می رسد در کنار خیابان روی جدول نشسته است. مرد جوان می گوید: بدبخت شدم، بعد از یک سال کار و بدبختی دست زن و بچهامرا گرفتم تا به مسافرت بیاییم. از کرمان کیلومترها راه را طی کردم تا به شیراز آمدیم. مرد جوان ادامه می دهد: آن طرف خیابان درستروبهروی دروازه قرآن توقف کرده بودیم که باران شروع شد. ابتدا فکر می کردیم یک باران معمولی است اما بعد از چند دقیقه تگرگ شروع به باریدن گرفت. در عرض چند دقیقه غوغایی برپا شد. خودروامرا روشن کردم تا راه بیافتیم و وارد شهرشویماما در مدت کوتاهی ناگهان حجم زیادی از آب به ستمان سرازیر شد. در آن لحظه تنها فکری به ذهنم آمد این بود که همسر و فرزندانم را از خودرو پیاده کردم و به سمت پله هایی که آن طرف تر بود فرستادم. در همین زمان ناگهان آب به خودروی من رسید و غافلگیر شدم. خدا با من یار بود که توانستم از خودرو پیاده شوم و خودم را به همسر و فرزندانم برسانم.خودروامدر مقابل چشمانم در آبفرورفت.چندساعت بعد که نیروهای امدادی از راه رسیدند و محدوده ای کهخودروامرا آب برده بود به آنها گفتم و به این صورت بود کهخودورامرا پیدا کردند. حرف هایم که با مرد جوان تمام شد به طرف محل اصلی حادثه به راه افتادم. غوغایی برپا بود، نیروهای امدادی و نظامی مشغول امدادرسانی بودند و عده ای دیگر از نیروهای امدادی مانع ورود مردم به محل اصلی حادثه می شدند. مردمی که در آن باران شدید به دور از اینکه خطردرکمینآنها نشسته گوشی هایشان را به دست گرفته اند تا شکار لحظه داشته باشند و بتوانند برای گروه های خود در فضای مجازی عکس و فیلم دست اول تبدیل کنند. هر طرف را که می بینی اورژانس و دیگر نیروهای امدادی از این طرف بهآنطرمی دویدند.جرثقیل هادرحالانتقال خودروهای حادثه دیده هستند. در این میان صدای مرد جوانی به گوش می رسد که فریاد می زند خانوادهامآن طرف خیابان هستند، خودم در سیل بودم.خودروامرا آب برد. شانس آوردم زنده ماندیم. مرد جوان این حرف ها را فریادزنان می گفت و ازمأمورانیکه آنجا بودند درخواست می کرد اجازه بدهند به آن طرف خیابان برود. هنوز ترس و اضطراب را در چهره افرادی که شاهد ماجرا بودند می توان دید، عباس آقا یکی از راننده های تاکسی است که ایستگاه آنها کمی بالاتر از هتل شیرازاست.اواز ماجرای حادثه این طور می گوید: همه چیز در عرض ۵ دقیقه رخ داد،سرایستگاهایستاده بودم که باران شروع به باریدن کرد. حتی یک درصد هم فکر نمی کردیم که قرار است چه حادثه ای رخ دهد. در کم تر از ۵ دقیقه ناگهان حجم زیادی از آب از آن طرف دروازه قرآن سمت اکبرآباد جاری شد. حجم آب و سرعتش آنقدر زیاد که همه غافلگیرشدیم.خودروامرا روشن کردم و چند مترآنطرفترآمدم. مردم زیادی آنجا جمع شده بودند. دلم نیامد مردم را تنها بگذارم.خودروامرا پارک کردم ودواندواندوباره به سمتدورازهقرآن رفتم. مردم زیادی گرفتار شده بودند. خودم ۲۰ نفری را از غرق شدن نجات دادم، اما خیلی هادرمقابلچشمانمان غرق شدند. یک مادر و فرزند بودند که در آب غوطهوربودندو چون در وسط آب قرار داشتند هیچکس نمی توانست کمکشانکند.امیدوارمکه نجات پیدا کرده باشند. یک شهر مهربان سیل آمد و جان چند نفر را گرفت و بیش از ۱۱۹ نفر مصدوم برجای گذاشت. حادثه تلخ بود اما شاید مهمان نوازی شیرازی کمی از تلخی ماجرا برایمهمامانیکه وارد این شهر شده بودند کم کند. مردمانی که بعد از حادثه پلاکارد به دست در محل حادثه ایستاده بودند. روی پلاکاردها نوشته شده بود به دلیل سیل اسکان و غذای رایگان برای مهمانان ما در شیراز. مردمی که محبت را سرلوحه مهمان نوازیاشانکردند تا شیرازی ها مهربان باقی بمانند. منبع: مهر