پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 31 ارديبهشت 1399 ساعت 15:59 http://www.jahannews.com/news/728355/۲۰-میلیون-بازنشسته-انتظار-افزایش-حقوق -------------------------------------------------- رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی: عنوان : ۲۰ میلیون بازنشسته در انتظار افزایش حقوق -------------------------------------------------- علی دهقان کیا از افزایش هزینه سبد خانوار به چهار میلیون و 800 هزار تومان خبر داد. متن : به گزارش جهان نیوز، پرونده دستمزد سال99 کارگران نصفه و نیمه رها شدهو به همین دلیل حقوقبازنشستگان تأمین اجتماعیهنوز تعیین تکلیف نشده استو طبق سنوات گذشته باید یکی، دو ماه صبر کنند تا وضعیتشان مشخص شود. علی دهقان کیا،رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه وزارت کار هنوز در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه نداده تا مجوز این افزایش حقوق صادر شود. او افزود: با وجود تاکید قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری و مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پایمالیحقوق افراد حقوق بگیر، هنوز جلسه ای که قرار بود چهارشنبه هفته پیش تشکیل شود، برگزار نشده و مقامات همچنان از تشکیل آن فرار می کنند. دهقان کیا تصریح کرد: 20 میلیون کارگر و بازنشسته چشم انتظار تشکیل این جلسه هستند تا تکلیف حقوق شان مشخص شود اما هر سری به یک دلیلعقب می افتد برای مثال هفته پیش به بهانه برکناری وزیر صمت جلسه تشکیل نشد در حالی که می توانست با حضور 2 نفر هم رسمیت پیدا کند همان طور که شورای عالی کار قبل از عید با 2 نفر تشکیل جلسه داد. رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به عواقبی که عدم تعیین و تکلیف حقوق بازنشستگان در پیش دارد، گفت: تورم به همه اقشار جامعه فشار وارد کرده است اگر زودتر تکلیف افزایش حقوق ها مشخص نشود افراد معترض می شوند که این به نفع هیچ کسی نیست. دهقان کیا افزود: متاسفانه بحث افزایش حقوق ها به حاشیه کشیده شده درحالی که شورای عالی کار باید به بند اول و دوم ماده 41 قانون کار یعنی بحث همسان سازی حقوق با تورم موجود در جامعه و سبد هزینه خانوار بپردازند. او ادامه داد: امسال سبد هزینه خانوار نسبت به سال گذشته یک میلیونو هشتصد هزار تومان افزایش یافته یعنی به4 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است که شورای عالی کار در جلسه خود باید به این موضوعات بپردازد. دهقان کیا بادرخواست از دولت گفت: پیشنهاد و درخواست ما از دولت این است که بین بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی تفاوتی قائل نشود یعنی اینطور نباشد کهآنها 2 میلیون و هشتصد تومان حقوق بگیرند و بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کنند. منبع: برنا