پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 6 شهريور 1397 ساعت 22:25 http://www.jahannews.com/news/637102/بررسی-سوال-۵-نماینده-وزیر-نفت -------------------------------------------------- عنوان : بررسی سوال ۵ نماینده از وزیر نفت -------------------------------------------------- رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نشست کمیسیون متبوعش با دستورکار سوال ۵ نماینده از وزیر نفت را تشریح کرد. متن : به گزارش جهان نیوزبه نقل از خانه ملت،فریدون حسنونددر تشریح نشست امروزکمیسیون انرژی مجلسشورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون با محوریت سوال ۵ نماینده از وزیر نفت برگزار شد که یکی از سوال ها مربوط به محمد خدابخشی درباره عدم تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی برنامه ششم توسعه بود و پس از توضیحات وزیر سوال مراعا ماند تا اسناد و مدارک به نماینده سوال کننده ارائه شود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: سوال دوم و سوم مربوط بهحبیب الله دهمردهدرباره تحویل قیر و انتقال گاز به کشورهای عمان، پاکستان، هندوستان، افغانستان و استان سیستان بلوچستان بود که وزیر درباره این دو سوال نیز توضیحاتی ارائه داد، اما در نهایت سوال مراعا مانده و مقرر شد تا اسناد و مدارک مربوطه در این باره به نماینده سوال کننده ارائه شود. وی با اشاره به اینکه سوال بعدی توسط نادر قاضی پور مطرح شد، ادامه داد: نماینده مردم ارومیه ازوزیرسوال کرد که چرا سازمان ها و شرکت های زیرمجموعهوزارت نفتنسبت به خرید و سفارش کشتی و انواع شناوری دریایی به شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) اقدام نمی کنند که وزیر توضیحاتی پیرامون این سوال ارائه کرد و در نهایت سوال برای بررسی بیشتر مراعا ماند. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده سوال کننده دیگر از وزیر نفت احمد علیرضا بیگی بود، یادآور شد: نماینده تبریز در شرح سوال خود از وزیر مطرح کرد که علت نقص در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینه آنها ناشی از خلاهای موجود در ساختار اداری و اجرایی که موجب اختلاس و به تاراج رفتن منابع در شرکت اکتشافات وزارت نفت شده چیست که وزیر توضیحاتی ارائه داد و در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد، بنابراین سوال به صحن علنی مجلس ارجاع می شود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین محور سوال یکی از نمایندگان اززنگنهتصریح کرد:حسینعلی حاجی دلیگانیسوالی درباره عدم پیش بینی اخذ ضمانت و خسارت لازم در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال و دلایل آن مطرح کرد که وزیر نفت توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد اما در نهایت نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد.