پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 2 مهر 1391 ساعت 6:07 http://www.jahannews.com/analysis/246070/عارف-بصورت-مستقل-می-آید-رقابت-پنهان-جهانگيري-نجفي -------------------------------------------------- عنوان : عارف بصورت مستقل می‌آید/ رقابت پنهان جهانگيري و نجفي -------------------------------------------------- اولين افرادي كه در بين نيروهاي منسوب به جريان اصلاحات به بررسي حضور خود به عنوان كانديدا پرداختند، مجيد انصاري و محمدرضا عارف از معدود اصلاح طلبان حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند. متن : به گزارش جهان به نقل از کیهان، سايت وابسته به عضو متواري حزب مشاركت با بي ميل نشان دادن خاتمي به انتخابات آينده نوشت: در حالي كه چهره هاي شاخص جريان اصلاحات همچون سيدمحمد خاتمي نسبت به انتخابات رياست جمهوري سال آينده برخورد سردي نشان داده اند، و از مواضع رهبران جنبش سبز نيز خبر جديدي منتشر نشده، تلاش برخي افراد منتسب به اصلاح طلبان براي ورود به انتخابات ادامه دارد. نداي سبز آزادي كه به تيم مزروعي و برخي فراريان حزب مشاركت وابسته است، نوشت: اولين افرادي كه در بين نيروهاي منسوب به جريان اصلاحات به بررسي حضور خود به عنوان كانديدا پرداختند، مجيد انصاري و محمدرضا عارف از معدود اصلاح طلبان حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند. انصاري خيلي زود و با دريافت پالس هاي منفي از درون جريان اصلاحات و تحليل سياسي خود از شرايط عمومي كشور، كناره گرفت و وارد لابي هاي مرسوم نشد. هر چند او در صورت رسيدن اصلاح طلبان به موقعيت معرفي كانديدا، خود را يكي از شانس ها مي داند. عارف اما در اين بين فعال ماند. او كه با واكنش سرد اصلاح طلبان نسبت به اشتياقش براي كانديداتوري مواجه شد، در برخي محافل اعلام كرد كه منتظر دعوت اصلاح طلبان نمي ماند و به عنوان كانديداي مستقل خواهد آمد. شايد عارف بر اين اعتقاد بود كه برخي اصلاح طلبان ناچار از او حمايت خواهند كرد. اما اعلام آمادگي او تكان چنداني به نيروهاي اصلاح طلب در دفاع از كانديداتوري معاون اول دولت خاتمي نداد. آخرين خبرها نيز حاكي است كه عارف از حضور در اين عرصه پشيمان شده و به دوستان نزديك خود گفته كه عطاي كانديداتوري را به لغايش مي بخشد. سايت ياد شده مي افزايد: اما جدي ترين كانديدايي كه تاكنون درعرصه لابي ها فعال است، اسحاق جهانگيري وزير اسبق صنعت در دولت اصلاحات و از اعضاي حزب كارگزاران سازندگي است؛ حزبي كه مدت هاست به عنوان يك تشكيلات سياسي، بروز و ظهوري نداشته و در نتيجه جهانگيري را نمي توان يك كانديداي حزبي دانست. او در بين بدنه جريان اصلاحات نيز چهره اولويت داري نبوده و از ديد برخي مي تواند گزينه اي خوب براي حاكميت باشد تا جريان اصلاحات را در قامت رقيبي از پيش باخته، بي خطر و مشروعيت بخش به ميدان رقابت راه دهد و هوادارانش را دچار ريزش وسيع كند. آخرين موضع گيري كه از جهانگيري در محافل نقل شده اين است كه «اگر كل جريان اصلاحات درباره ام به اجماع برسند و از من بخواهند، خواهم آمد و اگر بگويند نيا، نمي آيم.» نداي سبز آزادي همچنين نوشته است: جهانگيري البته يك رقيب پنهان دارد. محمدعلي نجفي كه هم در بين نزديكان خاتمي و هم نزديكان عبدالله نوري صاحب وجهه است. نجفي، كه سابقه وزارت در كابينه هاي هاشمي و خاتمي را دارد در صورت حضور و نامزدي، شانس رأي آوري به مراتب بيشتري نسبت به جهانگيري دارد، هر چند برخي معتقدند، رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه و عضو فعلي شوراي شهر تهران، در فضاي سرد فعلي و غلبه گفتمان عدم شركت، خود را نمي سوزاند و نامش را سر زبان ها نخواهد انداخت. پايگاه اينترنتي وابسته به ورشكستگان متواري در نهايت مي نويسد: همه آنچه آمد در صورت ورود جريان اصلاحات به انتخابات با كانديداي حداقلي معنا خواهد يافت كه فعلاً شانس چنداني براي وقوع ندارند. در غير اين صورت و با اختيار كردن گزينه هايي چون تحريم، عدم شركت و با حضور حداكثري با كانديدايي قدرتمند، خود به خود همه اين گزينه ها به بايگاني خاطرات سياسي سپرده مي شوند. ادامه حبس و حصر سران جنبش سبز كه به نظر مي رسد موضع آنان با ارزيابي شان از زمان انتخابات مجلس نهم تغيير و تفاوتي معنادار پيدا نكرده باشد، و نيز موضع زندانيان همچنان كفه ترازو را به سوي «عدم شركت» سنگين كرده و مي كند.