پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 16 دی 1393 ساعت 13:55 http://www.jahannews.com/analysis/400249/اينجاتمام-رنگ-هاي-عالم-رنگ-مي-بازند-تصاوير -------------------------------------------------- روايت تصويري از بندگي و خلوت زائران بيت‌الله الحرام‌؛ عنوان : اينجاتمام رنگ‌هاي‌عالم‌رنگ‌مي‌بازند+تصاوير -------------------------------------------------- برخي زمان‌ها و مكان‌ها هست كه ديگر اختيار انسان دست خودش نيست، ابهت و عظمت آن مكان و زمان انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اين مي‌شود كه در آن موقعيت ديگر هيچ كس بر ديگران برتري نداشته باشد مگر آنكس كه با تقوا‌تر و مقرب‌تر به در گاه احديت باشد. متن : به گزارش جهان به نقل از حج به سرزمين وحي، برخي زمان‌ها و مكان‌ها هست كه ديگر اختيار انسان دست خودش نيست، ابهت و عظمت آن مكان و زمان انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اين مي‌شود كه در آن موقعيت ديگر هيچ كس بر ديگران برتري نداشته باشد مگر آنكس كه با تقوا‌تر و مقرب‌تر به در گاه احديت باشد. حريم و حرم امن الهي، سرزمين وحي، مكه مكرمه وجوار خانه خدا اولين مكان مقدس و با عظمت در روي زمين است و هر مسلمي به خوبي آنرا مي‌داند و اين مكان احترام و قداست بي بديلي در نزد همه مسلمانان دارد. اين مكان را بلدالامين، امّ الرحم گفته اند و وجه تسميه مكه مشرّفه به اين اسم، آن است كه آن جا «اصل الرحمه» بوده، و كافه موحدين به آن جا محبت داشته و دوستي خودشان را از آن بقعه مسعوده دريغ نمي‌دارند. اين مكان مقدس را «باسه» يا «بساسه» ناميده اند چرا كه گناهان را [از هم ديگر] پاره پاره كرده و هبا مي‌نمايد. اينجا را «صلاح» لقب داده اند زيرامحلّ صلاح و فلاح است. شهر مكه را «حاطمه» ناميده اند و وجه تسميه اش آن است كه ذنوب را محو نموده و اوزار و لباس حاجيان بعلت ازدحام جمعيت پاره شده و يا ملحدين [دين مبين] را نابود ساخته و بدينصورت تمامى موارد حطم و كسر مي‌گردد. در چنين مكان مقدس و مباركي وقتي وارد مي‌شوي جز احساس بندگي و كوچك و حقير و ضعيف بودن در برابر خالق بلند مرتبه نمي‌كني. اينجا هركس مي‌خواهد به طريقي بندگي خود را اثبات كند و در برابر خدايش اظهار عجز كند… اينجا ديگر مقام و موقعيت و پست و ثروت و نژاد و قوم و قبيله و رنگ و زباني رنگ مي‌بازد اين جا فقط يك چيز حرف اول را مي‌زند و آن «بندگي» خداي احد و واحد است. . پس حواسمان باشد از اين فرصت بيشترين استفاده را براي تقويت روحيه بندگي و ترك گناه و نزديكي به درگاه باريتعالي داشته باشيم در فرصت و زمان اندكي كه مهمان اين سفر گسترده و با بركت هستيم توشه خود را نه براي يك سال بلكه براي يك عمر ببنديم. اينجا فقط بندگي حرف اول را ميزند… در ادمه تصاويري از اشكال مختلف رازو نياز و عبادت و خلوت زائران عمره گزار از سراسر دنيا در جوار حرم امن الهي و بيت الله الحرام را مشاهد مي‌كنيد: