پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 31 فروردين 1396 ساعت 15:32 http://jahannews.com/news/512551/آماده-سازی-سکوی-قهرمانی-پرسپولیس -------------------------------------------------- عنوان : آماده‌سازی سکوی‌قهرمانی‌پرسپولیس -------------------------------------------------- اولین مطلب پربیینده در 24 ساعت گذشته با یک میلیون و هفتصدهزارنفر بازدید متن : رتبه در مطالب پربازدید 1 تعداد کانالهای انتشار دهنده 158 مجموع بازدید در همه کانالها 1.7m اولین کانال Perspolis زمان اولین انتشار 12:34:08