پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 5 بهمن 1398 ساعت 8:28 http://www.jahannews.com/news/716310/رابطه-روحانی-معیار-انتخاب-مردم -------------------------------------------------- عنوان : رابطه با روحانی، معیار انتخاب مردم نورالدین قدیمی -------------------------------------------------- متن : جهان نیوز، نورالدین قدیمی: در روزهای گذشته، با تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس یازدهم صحبت کردم. مطلب مشترکی در سخنان بسیاری از کاندیداها وجود داشت و می گفتند ، وقتی با مردم صحبت می کنیم و خودمان را به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی می کنیم ، اکثریت آنان بدون توجه به گرایشات مرسوم سیاسی ، در کنار باز گو کردن مشکلات و مطالبات خودشان و نیازهای امروز جامعه ، شناخت از سوابق و توانمندی های کاندیداها و بیان وظایفی که باید یک نماینده در مجلس انجام بدهد ، دو سئوال مشترک از ما می پرسند: ۱- می خواهند بدانند که رابطه ما در گذشته با آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور ، چگونه بوده است؟ ۲- اگر مردم به ما رآی دادند و نماینده مجلس شدیم ، رابطه ما با حسن روحانی چگونه خواهد بود؟ یعنی چگونگی ارتباط با حسن روحانی ، به عنوان یک نکته منفی ، معیار انتخاب مردم شده است. دو نکته اساسی: ۱- این حساسیت مردم بسیار ارزشمند و امیدوار کننده است ولی در کنار دقت به نوع رابطه کاندیداها با حسن روحانی ، به این نکته نیز باید توجه داشته باشند که حسن روحانی را اصلاح طلبان در سفره مردم گذاشتند ؛ پس دقت کنند که دوباره فریب این جماعت را نخورند و حسن روحانی های مجلسی به مردم تحمیل نشوند. ۲- جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم ، بیش از این فریب مشاوران نام آشنای خود را نخورد و فکر نکند با بیان سخنان آنچنانی و  حمله به منتقدین و نهاد های قانونی ، می تواند در نوع نگاه و انتخاب مردم تآثیر مثبت داشته باشد و... همین