پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 4 مهر 1399 ساعت 3:00 http://www.jahannews.com/news/740601/دلسوزی-حاج-قاسم-هم-رزمش-فتنه-۸۸ -------------------------------------------------- عنوان : دلسوزی حاج قاسم برای هم‌رزمش در فتنه ۸۸ -------------------------------------------------- ماجرای دلسوزی حاج قاسم سلیمانی برای یکی از همرزمانش در ماجرای فتنه ۸۸ متن : فیلم