پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 1 مهر 1393 ساعت 18:38 http://www.jahannews.com/analysis/381961/انقلاب-یمن-همه-مردم -------------------------------------------------- عنوان : انقلاب یمن انقلاب همه مردم یمن است -------------------------------------------------- عبدالملک الحوثی از ملت و همه انقلابیون ستایش کرد و پیروزی ملت یمن را تبریک گفت و تاکید کرد که این انقلاب، انقلاب همه یمن بود و مبانی عدالت را پایه ریزی کرد تا یمنی برخوردار از امنیت و شکوفا تشکیل شود. متن : به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عبدالملک الحوثی از ملت و همه انقلابیون ستایش کرد و پیروزی ملت یمن را تبریک گفت و تاکید کرد که این انقلاب، انقلاب همه یمن بود و مبانی عدالت را پایه ریزی کرد تا یمنی برخوردار از امنیت و شکوفا تشکیل شود. عبدالملک الحوثی گفت: در این انقلاب، اصالت و ارزش های ملت بزرگ یمن و عزم آنها تجلی یافت.