پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 25 شهريور 1397 ساعت 13:50 http://jahannews.com/news/640945/نتایج-چند-برابر-ظرفیت-آزمون-استخدامی-اعلام -------------------------------------------------- عنوان : نتایج چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی اعلام شد -------------------------------------------------- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه و چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی 8 دستگاه اجرایی خبر داد. متن : به گزارش جهان نیوز به نقل از ایسنا، دکتر حسین توکلیضمن بیان این مطلب اظهار کرد:اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامیچندبرابر ظرفیت پنجمین آزمون استخدامیمتمرکز دستگاه هایاجراییکشور در سال 1397 به منظور انجام مصاحبه استخدامی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد:سازمان دامپزشکیکشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه وشهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت اموراقتصادیو دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملیزمین ومسکن و سازمان اوقاف و امورخیریه 8 دستگاه اجرایی هستند که نتایج چند برابر ظرفیت آن در قالب کارنامه تنظیم و بر روی سایت سازمان سنجش بهنشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان گفت:داوطلبان فوق الذکر باید باتوجه به نتیجه مندرج در کارنامه خود و توضیحات اطلاعیه ای که منتشر شده نسبت به انجام مصاحبه عملی اقدام کنند.عدم مراجعه داوطلب معرفیشده برایانجام مصاحبه استخدامیدر زمان و مکان تعیین شده، به منزله انصراف از ادامه روند استخدام بوده و داوطلب حق اعتراض و پی گیری نخواهد داشت.