پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 14 شهريور 1398 ساعت 11:10 http://www.jahannews.com/news/700074/قیمت-اجاره-مسکن-۱۵-درصد-کاهش-می-یابد -------------------------------------------------- عنوان : قیمت اجاره مسکن تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد -------------------------------------------------- گفت: بازرسی‌ها نشان می‌دهد که در ۲ هفته اخیر قیمت‌ها در بازار اجاره و خرید و فروش ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. متن : به گزارش جهان نیوز، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش روند کاهشی را در پیش گرفته است، گفت: بررسی های میدانی به دست بازرسان اتحادیه املاک نشان می دهد که در مناطق ۲۲ گانه تهران قیمت ها در حوزه خرید و فروش و اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در منطقه ۲ و ۳ تهران قیمت ها در بازار اجاره و خرید و فروش طی ۲ هفته اخیر ثابت بوده است. خسروی با بیان اینکه در منطقه ۴ قیمت ها در حوزه اجاره ثابت بوده، اما در حوزه خرید و فروش ۱۰ درصد کاهش داشته است. رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه در منطقه ۵ تهران قیمت ها در حوزه اجاره ۲۰ درصد کاهش و در بخش خرید و فروش ۳ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش داشته است، گفت: البته در برخی از محله های منطقه ۵ در حوزه اجاره و خرید و فروش با افزایش قیمت روبرو بوده ایم. او به منطقه ۶ تهران هم اشاره کرد و گفت: در منطقه ۶ بخش اجاره در برخی از مناطق ۵ درصد کاهش و در برخی از مناطق با کاهش ۲۰ درصدی روبرو بوده ایم. خسروی افزود: در این منطقه قیمت های خرید و فروش در برخی از محله ها ۱۰ درصد و در برخی از محله ها با کاهش ۱۵ درصدی روبرو بوده ایم. رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۷ تهران هم گفت: قیمت های اجاره در این منطقه روند افزایشی داشته به طوری که در برخی از محله ها ۵ درصد افزایش قیمت مشاهده می شود و در برخی از محله ها هم قیمت ها ثابت بوده، اما در بخش خرید و فروش با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبرو بوده ایم. رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه در منطقه ۱۱ تهران قیمت های اجاره ثابت، ولی قیمت های خرید و فروش ۱۰ درصد کاهش داشته است گفت: در منطقه ۱۲ قیمت های اجاره ۱۰ درصد افزایش داشته و قیمت های خرید و فروش هم ثابت بوده است. او با بیان اینکه در منطقه ۱۳ قیمت های اجاره ثابت و قیمت های خرید و فروش ۵ درصد کاهش داشته است، گفت: در منطقه ۱۴ قیمت های اجاره و خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش داشته است و در منطقه ۱۴ هم شاهد کاهش قیمت در هر دو حوزه بوده ایم. خسروی با بیان اینکه در منطقه ۱۵ قیمت های اجاره ۱۵ درصد افزایش داشته است گفت: قیمت ها در حوزه خرید و فروش در برخی از محله ها ثابت، اما در برخی از محله ها ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۱۶ و ۱۸ هم گفت: در این دو منطقه قیمت های اجاره و خرید و فروش روند کاهشی داشته است. او درباره منطقه ۱۹ هم گفت: متأسفانه در برخی از محله های این منطقه قیمت های اجاره ۸۰ درصد افزایش داشته، اما قیمت های خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش داشته است. خسروی درباره منطقه ۲۱ تهران هم گفت: قیمت های اجاره در این منطقه ثابت بوده، اما در حوزه خرید و فروش روند کاهشی داشته است. رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۲۲ تهران هم گفت: قیمت های اجاره در این منطقه ثابت بوده، اما در حوزه خرید و فروش با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بوده ایم. منبع:باشگاه خبرنگاران