پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 23 مرداد 1397 ساعت 17:54 http://www.jahannews.com/news/634211/عبور-سد-تحریم-حفظ-حمایت-تولید-ملی -------------------------------------------------- عنوان : عبور از سد تحریم با حفظ و حمایت از تولید ملی -------------------------------------------------- سـرمایه داران نیز می توانند با سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و قانع شدن نسبت به دستیابی به سود مناسب اما حداقلی در این بخش، سهم خود را در قبال حمایت از کالای ایرانی بپردازند. متن : به گزارش جهان نیوز،سیدجلال حسینی خواه مدیریت عامل گروه تولیدی صادراتی مـــارال چــــــرم در خصوص راهکارهای حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: حمایت و مصرف کالای ایرانی سبب گردش و چرخش پول در اقتصاد داخلی می شود بنابراین ارز وارد خطوط تولید داخلی شده و تولیدات ایرانی جان تازه ای گرفته و در نهایت پیشرفت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: سـرمایه داران نیز می توانند با سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و قانع شدن نسبت به دستیابی به سود مناسب اما حداقلی در این بخش، سهم خود را در قبال حمایت از کالای ایرانی بپردازند. همچنین ایشان تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز موظفند حرکت مردم به سمت خرید محصولات ایرانی را با تولید محصولات با کیفیت پاسخ دهند؛ چراکه تولید محصول فاقد کیفیت، مردم را در حرکت به سمت حمایت از کالای ایرانی ناامید خواهد کرد. بنـابراین همان طور که از مردم انتظار میرود با تعصب به خرید کالای ایرانی اهتمام ورزند و از تولیدکنندگان داخلی انتظار می رود کالای خود را با کیفیت تولید نمایند، از مسـوولان کشـور و دستهاههای دولتی و حاکمیتی نیز انتظار می رود برای تحقق موارد فوق بکوشند و برنامه های اولویت داری را در این راستا طراحی و اجرا کنند. مدیریت عامل گروه تولیدی صادراتی مـارال چــرم در ادامه این مطلب گفت: علی رغم این که برخی از کالاهای ایرانی، با کیفیت مطلوب، در کل دنیا مصــرف می شــود متاســفانه کالای ایرانی در معرض تهاجم رســانه ای قرار گرفته، در این راسـتا نقش رسـانه ها نیز بسیار حائز اهمیت است و باید تلاش کنند تا باور غلط بی کیفیت بودن محصــولات باکیفیت داخلی، تولیدات داخلی را در میان مردم حذف و فرصــتی را فراهم کنند تا تولیدکنندگان خود را با قیمت مناسب به همگان معرفی و عرضه کنند. سیدجلال حسینی خواه تولید کننده داخلی در پایان گزارش در خصوص مشکلات تولید اظهار داشت: با توجه به شــرایط کنونی باید زمینه ای را فراهیم کنیم تا نقدینگی به ســمت تولید هدایت شــود و شــرایط برای ســرمایه گااری جالب شود و سود بهتری نسبت به بانک و دلار و سکه ایجاد کند. وی افزود: می توانیم در برابر تحریم ها، به شرط آمادگی اقتصادی و حفظ و حمایت از تولید ملی مقاومت کنیم. در شـرایطی که افراد سـود را در بازار سـکه و دلار طلب می کنند، تولید کنندگانی که در این شرایط میدان را خالی نکرده و مقاومت می کنند قهرمانان ملی هستند.