پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 19 تير 1398 ساعت 10:50 http://www.jahannews.com/news/693667/یادآوری-جرم-مسئول-دفتر-آقای-آشنا -------------------------------------------------- عنوان : یادآوری جرم مسئول دفتر آقای «آشنا» -------------------------------------------------- تیتر روزنامه رسالت در مورد دستگیری مسئول دفتر آقای« آشنا» به اتهام جاسوسی که معلوم می شود دلیل نگرانی برخی از پخش سریال «گاندو» چیست؟ متن :